Hyppää sisältöön

Kajaanin kampus 2025-hanke käynnistyy

Kajaanin Kampus 2025 -hankkeen tavoitteena on kehittää Kajaanin koulutuskeskittymä vetovoimaiseksi omintakeiseksi Piilaaksoksi, joka houkuttelee opiskelijoita, osaajia, yrityksiä ja koulutusta hyödyntäviä toimijoita. Yritysten ja muiden kumppaneiden sijoittuminen kampukselle avaa uusia opiskelun ja työn yhdistäviä ratkaisuja. Uusilla tilaratkaisuilla, halutuilla arjen ja asumisen palveluilla, kampuskulttuurilla sekä kauniilla ulkoalueilla kampuksesta tehdään viihtyisä ympäristö opiskelulle, työlle ja kumppanuuksille. Green Kampus -teemalla kampus tekee omaa vihreää siirtymäänsä.

Projektipäällikkö vetää hanketta, ja käynnistää kampuskehittämisen kartoittaen uusia toimintamalleja, suunnitellen tila- ja palveluratkaisuja, kontaktoiden uusia kumppaneita, tukien oppilaitosten yhteistyötä ja etsien alueen vihreitä energiaratkaisuja. Omaleimaisen Kajaanin kampuskulttuurin kehittäminen yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa on osa työtehtävää.

Hankeyhteistyöhön osallistuvat kaupungin sivistystoimiala, ympäristötekninen toimiala, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, kampuksen ruokahuolto- ja siisteyspalveluista vastaava Kajaanin Mamselli -liikelaitos, kaupungin yritystoimitiloista vastaava Kajaanin Teknologiakeskus Oy, opiskelija-asuntoja tarjoava Kajaanin Pietari Oy sekä kaupungin konsernipalvelujen elinvoimapalvelut.

Kampus 2025 -hankkeen projektipäälliköksi on valittu sosionomi YAMK Veera Valtanen. Hän aloittaa kolmivuotisessa projektipäällikön tehtävässään 1.5.2023.

”Kajaanin kampus 2025-hanke on merkittävässä roolissa kaupungin vetovoiman ja pitovoiman vahvistamisessa. Vimpelinlaakson kampuksella on 6000 opiskelijaa ja 600 työntekijää Kainuun ammattiopistossa ja Kajaanin lukiossa sekä Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Oppilaitosten vetovoima on vahva, ja ne tuovat kaupunkiin kaivattuja uusia nuoria osaajia. Kaupungin näkökulmasta hankkeen toivotaan mahdollistavan entistä paremman yhteistyön kaupungin koulutusketjussa perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen kesken, luoden uusia vetovoimaisia opintopolkuja”, arvioi kaupunginjohtaja Jari Tolonen hankkeen päämääriä.

”Toimiva ja monipuolinen kampus, jossa kohtaa laadukas koulutus kohtaa työelämätarpeet ja uusimman tiedon on aito vetovoimatekijä sekä työnantajille, että opiskelijoille. Tavoitteenamme on monipuolinen kampus, jossa yhdessä tekeminen ja toimijat voivat kohdata taustastaan riippumatta. Sen tehtävänä on toimia kasvun ja menestyksen moottorina”, tiivistää tavoitetta Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén.

”Hanke uudistaa ja vahvistaa osaltaan yhdessä tekemistä. Voimme saada tälläkin tavoin työvoimaa, kasvua ja hyvinvointia”, summaa Kajaanin koulutusliikelaitoksen johtaja Anni Miettunen.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 044 7100 303 jari.tolonen@kajaani.fi
Rehtori Matti Sarén 044 7101 600 matti.saren@kamk.fi
Johtaja Anni Miettunen 040 6709 640 anni.miettunen@kao.fi
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen 044 7100 217 risto.hamalainen@kajaani.fi