Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin joukkoliikenteen uudet aikataulu- ja reittimuutokset pohjautuvat vuoden 2020 palvelutaso- ja linjastosuunnitelmaan

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutokset sekä palvelun toimivuus ovat herättäneet keskustelua.

Joukkoliikenteen uudistetut aikataulut pohjautuvat joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelmaan, jotka tehtiin vuonna 2020. Tuolloin kysyttiin kajaanilaisten näkemyksiä kaupunkiliikenteen kehittämiseen liittyen ja kartoitettiin kaupunkilaisten liikkumistottumuksia ja -tarpeita. Kajaanilaisilla oli mahdollisuus osallistua reittien ja aikataulujen suunnitteluun. Ennen kyselyyn vastaamista oli myös mahdollista tutustua ehdotuksiin linjoihin tehtävistä muutoksista kaupungin verkkosivustolla, kaupungintalolla, pääkirjastossa ja Otanmäen kirjastossa. Lisäksi Kajaanin kaupungin joukkoliikennesuunnitelmaa esiteltiin kaupunkilaisille. Tilaisuudessa esiteltiin lähtökohdat suunnittelulle sekä ehdotus uudesta linjastosta ja vuoroväleistä.

Merkittävimpinä linjaston kehittämisehdotuksena oli, että linja 3 palvelisi jatkossa Laajankankaan ja Palokankaan aluetta sekä tarjoaisi yhteydet Vimpelinlaaksoon. Tällöin linja 1 ei liikennöisi enää Laajankankaan kautta. Useassa yhteydessä liikenneyhteyksien parantaminen Vimpelinlaakson suuntaan on noussut esille.

Uusista linjoista päätti kaupunginhallitus 26.10.2021 pidetyssä kokouksessa.

Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelman laatimisesta on jo parisen vuotta aikaa. Tässä ajassa käyttäjät ovat voineet unohtaa, miten aikataulut ja reitit tulevat muuttumaan. Asiasta olisimme voineet tiedottaa tässä välissä enemmän. Aikataulut löytyvät joukkoliikenteen verkkosivustolta. Lisäksi on tulossa perinteinen paperinen aikatauluvihko. Mahdollisista muutoksista aikatauluihin viestitään verkossa. Kuljettajien opastaminen ajettuihin vuoroihin on ensisijaisesti palveluntuottajan vastuulla, sanoo hallintojohtaja Tuija Aarnio.

Joukkoliikenteen reitteihin ja -aikatauluihin tehtävien muutosten vuoksi useammat kaupungit ovat luopuneet paperista aikatauluvihkoista. Painettu aikatauluvihko vanhenee nopeasti. Paperiaikatauluista on luovuttu myös kustannussyistä. Kajaanin kaupunki on ottamassa reaaliaikainformaation käyttöön vuoden 2022 aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas pystyy seuraamaan reittioppaasta bussin kulkuaikoja.

Mihin toimiin Kajaanin kaupunki on ryhtynyt?

  • Bussien myöhästelyyn liittyen Kajaanin kaupunki on ottanut asian puheeksi palveluntuottajan kanssa ja aikatauluja tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. Uusien reittien käyttöönoton yhteydessä aikataulujen korjauksia joudutaan usein tekemään.
  • Aikatauluvihko on tulossa ja siihen saakka Kajaani Infosta on saatavilla aikataulua tulosteena.
  • Kajaanin kaupunki on varmistanut, että kuljettajilla on käytössä uudet aikataulut.
  • Pysäkeillä on vuoden 2021 aikataulut. Uudet aikataulut jaetaan pysäkeille, kun aikataulut on saatu korjattua.
  • Palautekanavalle tulleeseen palautteeseen vastataan mahdollisimman pian. Mikäli palautteissa ei ole yksilöity mitä linjaa ja päivämäärää/kellonaikaa palaute koskee, on tilanteen selvittäminen vaikeaa. Jos palautteen antaja ei ole kertonut yhteystietojaan, niin vastaus löytyy ainoastaan palautejärjestelmästä.

Syksyn aikataulut astuivat voimaan 9.8.2022

Linkki osoitteeseen, josta löytyvät aikataulut

Uusi linjasto toi mm. seuraavia muutoksia liikenteeseen:

  • Linja 1 reitti muuttuu siten, että jatkossa liikennöidään Soidinkatua molempiin suuntiin.
  • Keskustan suunnasta tultaessa ajetaan aina keskussairaalan kautta Lehtikankaalle.
  • Linja 3 liikennöi Vimpelinlaakson ja Sotkamontien kautta Laajankankaankadulle. Muutoksella parannetaan yhteyksiä Vimpelinlaaksoon.
  • Linja 6 liikennöi klo 8 Hannusrannalta keskustaan molempiin suuntiin. Muutos lyhentää matka-aikaa Hannusrannalta keskustaan.

Lisätietoja Tiina Rusanen henkilöliikennelogistikko, p. 044 421 4028 (tiina.rusanen@kajaani.fi) ja Tuija Aarnio hallintojohtaja, p. 044 710 0216 (tuija.aarnio@kajaani.fi)

Linkki Kajaanin joukkoliikenne verkkosivustolle.
Linkki Kajaanin joukkoliikenteen facbook sivustolle.