Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin historiatoimikunta

Kajaanin historian viidennen osan kirjoitustyö täydessä vauhdissa – ”Ajanjaksoon mahtuu paljon”

Kajaanin kaupungin historian viidennen osan tutkimus- ja kirjoitustyö on parhaillaan täydessä vauhdissa. Historiateoksen kirjoittaa tietokirjailija ja paikallishistorian tutkija Jaana Juvonen, ja hänen työnsä tukena toimii kaupunginhallituksen nimeämä historiatoimikunta puheenjohtajanaan Anssi Tuominen.

Historiatoimikunta kokoontui keskiviikkona 21.6. yhdessä Juvosen kanssa käymään läpi käsikirjoituksen sosiaali- ja terveystoimea käsittelevää kokonaisuutta. Tuleva historiateos rakentuu yhteensä kuuden eri teeman ympärille, joissa käsitellään Kajaanin kaupunkia, sen roolia alue- ja maakuntakeskuksena, väestökehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä, sosiaali- ja terveystoimeen liittyviä asioita, koulutusta ja kulttuuria sekä elinkeinoja ja julkista sektoria. Lisäksi tekstissä on lyhyitä, täydentäviä tietotekstejä.

Jaana Juvonen kertoo tulevan historiateoksen kuvaavan lähimenneisyyttä alkaen kaupungin ja maalaiskunnan vuoden 1977 alussa toteutuneesta kuntaliitoksesta päättyen vuoteen 2012, joka oli myös Kainuun hallintokokeilun päättymisvuosi.

– Vaikka ”historian kaari” onkin varsin lyhyt, ajanjaksoon mahtuu paljon. Lähimenneisyyden tutkimuksessa ja tulkitsemisessa on omat haasteensa, sillä jokaisella paikkakuntalaisella on asioista ja tapahtumista omat muistikuvansa ja kokemuksensa.

Tämän takia lähteinä käytetään esimerkiksi mahdollisimman monen Kajaanissa luetun sanomalehden artikkeleita, joista voi lukea samasta asiasta erilaisia painotuksia. Historiassa sivutaan myös koko Kainuun kehitystä, sillä maakunta vaikutti keskuskaupunkiin ja päinvastoin.

– Jo ennen hallintokokeilua Kainuussa kaivattiin ”leveämpiä hartioita” asioiden hoitoon ja Kainuu oli koko maassa edelläkävijä muun muassa sairaalahallinnon yhdistämisessä, Juvonen toteaa.

Valmista maaliskuussa 2026

Historiatoimikunnan jäsenet edustavat tulevan kirjan käsittelemällä ajanjaksolla kaupungin kehityksessä mukana ollutta keskeistä virkamies- ja poliittista johtoa sekä historian ja muun alan asiantuntemusta. Historiatoimikunnan tehtävänä on tukea ja auttaa teoksen kirjoittajaa.

Yksi toimikunnan tehtävistä on nostaa esiin niitä ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta Kajaanin kaupungin lähihistorian merkittävistä käänteistä. Tällaisen hiljaisen tiedon lähteille kaupungin ulkopuolelta tulleen kirjoittajan voi olla yksin hankala löytää.

Historiateoksen käsikirjoituksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Vuosi 2025 on aikataulutettu kirjan kuvatoimitukselle, oikolukemiselle ja painotuotteen tekniselle työlle.

– Kajaanin historia V julkaistaan maaliskuussa 2026 Kajaanin kaupungin 375-vuotisjuhlien yhteydessä. Tällä hetkellä olemme hyvin aikataulussa, historiatoimikunnan puheenjohtaja Anssi Tuominen toteaa.

Historiakirjan tavoitteena on tieteellisesti pätevä, kiinnostava ja helppolukuinen kokonaisuus, joka kertoo tutkimusajanjakson Kajaanista ihmisten yhteisönä.

– Kirjasta on tulossa ainakin 400-sivuinen järkäle, jossa on laaja kuva-aineisto mukana. Kiinnostavaa sisältöä löytyy varmasti todella monelle, Tuominen lupaa.

Historiatoimikuntaan kuuluvat Risto Brunou, Paavo Enroth, Aila Latipää, Erkki Moilanen, Sisko Rimpiläinen, Aki Räisänen, Erkki Vähämaa ja Kalevi Yliniemi. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Anssi Tuominen ja sihteerinä Antti Mäkinen.

Kuvassa vasemmalta: Sirpa Rantonen, Jaana Juvonen, Aila Latipää, Antti Mäkinen, Aki Räisänen, Paavo Enroth, Anssi Tuominen, Risto Brunou, Erkki Vähämaa, Sisko Rimpiläinen ja Kalevi Yliniemi.

Aihealueet