Hyppää sisältöön
Opettaja ja oppilas käyttävät yhdessä tietoteknisiä välineitä

Kajaaniin opettajankoulutusta vastaamaan Kainuun ja Ylä-Savon osaajapulaan

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on myöntänyt Oulun yliopistolle 840 000 euron rahoituksen opettajankelpoisuuteen johtavien opintojen ja tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämiseksi. Rahoitus vastaa Kainuun ja Ylä-Savon osaamistarpeisiin sekä helpottaa varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien työvoimapulaa. Kajaanin ja Iisalmen kaupungit osarahoittavat koulutuksia.

Kertaluontoinen lisärahoitus koskee kolmea koulutusta. Erillisiin erityisopettajan opintoihin (40/60 op) lisätään 20 aloituspaikkaa, kolmivuotiseen (180 op) varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattikoulutukseen 40 aloituspaikkaa ja kaksivuotiseen (120 op) varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisterikoulutukseen 20 aloituspaikkaa.

Vuoden 2023 aikana tehdään valmistelua Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja kuntien sivistystoimien kesken suunnitellen koulutusten toteuttamista ja markkinointia tavoitteena koulutusten aloitus syyskuussa 2024. Tutkinto-opintoihin haetaan kevään 2024 aikana, ja hakijoita valitaan pisteyttämällä heidän pohjakoulutuksensa aiemmin suoritettujen opintojen perusteella. Tarkemmat hakuohjeet tehdään valmisteluvaiheen aikana.

Uusilla koulutusavauksilla vastataan alueen opetus- ja kasvatusalan opettajapulaan ja vahvistetaan Kainuun yliopistokeskuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kasvatus- ja opetusalalla sekä edistetään Kainuun ja Ylä-Savon opetus- ja kasvatusalojen veto- ja pitovoimaa. Tavoitteena on jatkaa koulutuksia saatujen kokemusten perusteella, kuntien osaamistarpeet huomioon ottaen.

Koulutusten toteuttamisessa hyödynnetään nykyaikaisia monimuoto-opetuksen keinoja. Koulutuksiin sisältyvät lähijaksot toteutetaan ensisijaisesti Kajaanin yliopistokeskuksen tiloissa sekä tarpeen mukaan muissa Kajaanin ja Iisalmen koulutustiloissa. Koulutuksiin sisältyvät harjoittelujaksot pyritään järjestämään Kainuun ja Ylä-Savon päiväkodeissa ja kouluissa.

Alueen opetus- ja kasvatusalan osaajavaje on tunnistettu jo vuonna 2018 käynnistetyssä selvitystyössä. Kelpoisen henkilöstön saatavuus on heikentynyt sekä sijaisuuksien että määräaikaisten opetustehtävien osalta. Myös vakinaisiin virkoihin on yhä vaikeampaa saada päteviä hakijoita. 2020-luvun voimakas eläköityminen haastaa etsimään uudenlaisia jatkuvan oppimisen ratkaisuja pätevien opettajien saatavuuden turvaamiseksi.

”Otimme OKM:n avustuspäätöksen Kajaanissa todella suurella ilolla ja kiitoksin vastaan. Myönnetty avustus on kannaltamme hyvin merkittävä ja koulutuksilla pystytään vastaamaan alueen työvoimatarpeisiin. Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa jatkuu tiiviisti, jotta koulutukset saadaan alkamaan suunnitelmien mukaisesti. Koko Kainuun näkökulmasta toiveenamme luonnollisesti on, että koulutukseen hakeutuisi mahdollisimman paljon Kainuusta ja Ylä-Savosta kiinnostuneita, alaan ja alueeseen sitoutuneita tulevia varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen ammattilaisia. Kajaanin kaupunki tulee tukemaan koulutukseen hakeutuvien henkilöidensä kouluttautumista ja tarjoamaan tarvittavia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita” kiittää ratkaisua Kajaanin kaupungin sivistysjohtaja Mari Lyyra.

”Kiitokseen on helppo yhtyä. Kolmikantayhteistyö Oulun yliopiston ja kahden kaupungin kanssa on ollut aikaan saavaa tekemistä. OKM:lle tehdyssä esityksessä yhteisesti todetaan tarve myös monialaiselle luokanopettajakoulutukselle ja sen rahoitukselle. Luokanopettajan ja aineenopettajan kaksoiskelpoisuus on tärkeä menestystekijä alueilla, joilla ikäluokat pienenevät ja laadukkaan opetuksen järjestämiseksi tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista. Kajaanin tavoin Iisalmen kaupunki tukee kasvatusalan ammattilaistensa hakeutumista koulutuksiin korottamaan osaamistaan. Ja me kaupungit tietysti toivomme, että oman alueemme muut kunnat ottavat vastaavalla tavalla nyt koppia ja mahdollistavat oman henkilöstönsä osallistumisen koulutuksiin, kun niitä pitkästä aikaa ollaan saamassa alueelle” jatkaa Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimialan johtaja Kirsi-Tiina Ikonen.

Linkki opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuston tiedotteeseen.

Lisätietoja

Mari Lyyra
Sivistysjohtaja
Kajaanin kaupunki
044 7100 235 | mari.lyyra@kajaani.fi

Kirsi-Tiina Ikonen
sivistys- ja hyvinvointitoimialan johtaja
Iisalmen kaupunki
040 830 4336 | kirsi-tiina.ikonen@iisalmi.fi