Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaani varautuu tulevaisuuden palvelutarpeen muutoksiin

Kajaanin kaupunginhallitus käsitteli tänään seminaarissaan tulevaisuuden palvelutarpeita ja muutoksiin sopeutumista. Tavoitteena on 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt palvelut turvaten. Sopeuttamistoimien valmistelu etenee suunnitelmallisesti ja erilaisia, aidosti toteutettavissa olevia sopeuttamis- ja kehittämiskeinoja on esitetty läpi koko organisaation. Seuraavaksi asioita tarkastellaan konsernitasolla ja kokonaisuuden vaikutustenarviointia edistetään.

– Koululaisten ja koulujen määrä vähentyy koko Suomen tasolla, ei ainoastaan Kajaanissa. Myös Suomen talouden taantuminen vaikuttaa yleisellä tasolla kuntatalouteen vuonna 2024. Lisäksi TE-uudistus laajentaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita vuodesta 2025 alkaen. Kunnat ovat jatkossa myös entistä riippuvaisempia verotuloista, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva.

– Viime vuoden tilinpäätös tulee olemaan positiivinen sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta. Kaupungin käyttötalouden tulisi kuitenkin olla tasapainossa tulojen ja menojen osalta myös ilman sijoitustuottojen vaikutusta pidemmällä tähtäimellä. Meidän on varauduttava tulevaisuudessa edessä oleviin muutoksiin, hän jatkaa.

Talouden sopeuttamisen periaatteena on hakea kestäviä, rakenteellisia ratkaisuja. Tulevaisuudessa väkimäärän vähentyessä palveluita on mahdollista tarjota rajoitetulla palveluverkolla. Sopeuttamisen mahdollisuuksia tarkastellaan myös yleisesti kaupungin tilaratkaisuissa ja niiden hallinnoinnissa.

Hatva nostaa esille, että toiminnan sopeuttamisen lisäksi kaupungin elinvoiman kehittäminen ja kaupungin tulopuolen vahvistaminen on tärkeää.

– Viimeaikaiset uutiset liittyen esimerkiksi datakeskustoimialaan ja matkailuun ovat esimerkkejä niiden kehittämistoimien tuloksista, joissa kaupunki on aktiivisesti mukana.

Lisätietoja:

Teuvo Hatva, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 044 421 4070, teuvo.hatva@kajaani.fi

Aihealueet