Hyppää sisältöön

Kajaani on valittu yhdeksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun tulevat kunnat on valittu ja Kajaani yksi kokeilukunnista. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen järjestäviä kuntia on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeiluun osallistuu vain osa Kajaanin varhaiskasvatusyksiköistä, jotka Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää alkuvuonna 2021.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Opetushallitus laatii kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta Kajaanissa laaditaan paikallinen kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma.

Informoimme huoltajia kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamiseen liittyvistä järjestelyistä myöhemmin keväällä saatuamme Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisätietoa ja ohjeistusta asiasta.

Kajaanin varhaiskasvatus

 

Lisätietoja:

Sirpa Kemppainen

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Kajaanin kaupunki

044 7101 720

sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi