Hyppää sisältöön

Kajaani Liikkuva koulu -ohjelman kehittäjäkuntapilotiksi

Kajaani on valittu yhdeksi Liikkuva koulu -ohjelman kehittäjäkuntapilotiksi. Kunnassa lähdetään lisäämään liikkumista koulupäiviin yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Kehittäjäkuntapilotissa kootaan ja tuotetaan tietoa sekä kehitetään toimenpiteitä esimerkiksi vähän liikkuvien ja erityisryhmien liikkumisen ja oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi. Muut kuntapilotit ovat Lohja ja Konnevesi.

”Koulut ja oppilaat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan liikunnallisemman kouluarjen suunnitteluun. Pyrimme tarjoamaan toimintaa ja tilaisuuksia liikkua oppilaita kiinnostavalla ja hyvältä tuntuvalla tavalla. Esimerkiksi jossain koulussa välitunnilla voidaan parkourata yhdessä, toisessa kiipeillään puihin ja ollaan hippaa. Tavoitteena on vielä entistä paremmin hyödyntää jo olemassa olevat rakenteet ja resurssit ja tuoda liikuntatulosyksikkö ja koulut toistensa tueksi. Haluamme myös tukea opettajien jaksamista koronan keskellä”, kertoo Kajaanin kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström.

”Liikunta on oppilaille tärkeä keino purkaa energia ja liikunnan lisäämisen kautta oppilaiden keskittymiskyky oppitunneilla paranee. Olemme tehneet oikeita asioita liikkuvakoulu-hankkeen aikana ja pääsy mukaan kehittäjäkunnaksi on myös luottamuksen osoitus hyvin tehdystä työstä. Olemme todella iloisia päästessämme mukaan Liikkuva koulu -kehittäjäkunta ohjelmaan”, jatkaa Päivi Rissanen, Kajaanin kaupungin perusopetuksen johtaja.

Liikkuvan koulun kehittäjäkuntapilotin tavoitteena on tukea oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointia sekä vahvistaa liikunnallista toimintakulttuuria kouluissa. Mukaan valitut kunnat ja koulut saavat sparrausapua ja työkaluja Liikkuva koulu -toiminnan toteutukseen ja kehittämiseen.

Kajaanissa päätavoitteina ovat Liikkuva koulu -toiminnan jatkokehittäminen, vähän liikkuvien oppilaiden liikunnan määrän lisääminen sekä soveltavan liikunnan kehittäminen yhdessä eri toimialojen kanssa.

Opettajien mielestä Liikkuva koulu -toiminta on koettu kouluissa ”parhaaksi hankkeeksi ikinä” ja hankkeesta jäikin Kajaanin kouluille hyviä toimintamalleja, jotka ovat käytössä edelleen. Kuntapilotiksi hakeminen olikin luonnollinen jatkumo hyväksi havaitulle ja ennen kaikkea tarpeelliselle toiminnalle.

Liikkumisen asema on Kajaanissa vahva ja lasten liikkumisen edistäminen on sekä sivistystoimialan että ympäristöteknisen toimialan yhteinen tahtotila. Tarkoituksena olisi jatkossa tavoittaa nykyistä paremmin vähän liikkuvat oppilaat ja kehittää liikkumisen tasa-arvoa ja luoda liikkumisen mahdollisuuksia myös toimintarajoitteisille lapsille.

Pilottitoiminnalta Kajaanissa toivotaan sparrausta olemassa olevien resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja toiminnan rakenteiden kehittämiseen. Lisäksi halutaan tukea opettajien hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Liikkuva koulu on laajentunut kattamaan yli 90 % Suomen kunnista ja kouluista. Tämä on tarkoittanut väistämättä löyhempää sidettä yksittäisiin kuntiin ja kouluihin. Kehittäjäkuntien kautta tavoitteemme on jälleen tiivistää suhdetta kuntien toimintaan, ohjelmajohtaja Antti Blom toteaa.

Kaikilla kolmella kehittäjäkunnalla on tarve oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimiseen. Kajaanissa Liikkuva koulu -toiminnan rakenteet ja toimenpiteet ovat vakiintuneet. Uskon, että pienillä toimenpiteillä ja sparrauksella kunnassa päästään kehittämään Liikkuva koulu -toimintaa entistä vaikuttavammaksi, Blom sanoo.