Hyppää sisältöön
Tietoliikennepalvelut sopoimuksen allekirjoitustilaisuus 24.10.2022

Kaisanet Kainuun tietoliikennepalvelujen toimittajaksi – Hankintasopimus allekirjoitettiin

Kainuun kuntien tietoliikennepalvelujen julkinen kilpailutus on saatu päätökseen ja toimittajaksi on valittu Kaisanet Oy. Kilpailutuksen mukaisesti Kaisanet toimittaa jatkossa suljetun tietoliikenneverkon, palomuuripalvelut, internet-yhteyden, lähiverkon laitteiden hallinta- ja valvontapalvelut sekä näihin liittyviä optioita.

Kajaanin kaupungin koordinoimassa yhteishankinnassa ovat mukana Kainuun kunnat, Kainuun hyvinvointialue sekä kuntaomisteisia organisaatioita. Kainuun hyvinvointialue tekee oman hankintapäätöksen yhteisestä hankinnasta ja samasta toimittajasta. Muut osallistujat ovat valtuuttaneet Kajaanin kaupungin tekemään hankintapäätöksen puolestaan.

Hankinta sai sinettinsä, kun hankintasopimus allekirjoitettiin kaupungintalolla kaupunginjohtajan työhuoneessa 24.10.2022. Kajaanin kaupungilla on käytössä sähköinen allekirjoitus. Tilaisuudessa ei nähty perinteisiä paperisia allekirjoituspapereita vaan sopimukset allekirjoitettiin sähköisesti. Määräaikainen sopimuskausi on voimassa 31.12.2026 saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Nyt saavutettu yhteistyösopimus kuntien kanssa on positiivinen osoitus siitä, että panostus alueelliseen valokuituverkkoon on ollut kannattavaa ja paikalliselle asiantuntijatyölle on kysyntää. Aktiivista verkon rakentamista jatketaan edelleen tulevina vuosina eri puolilla Kainuuta toimintavarmojen ja kattavien palvelujen mahdollistamiseksi kuvailee Kaisanetin toimitusjohtaja Jani Moilanen.

Kainuun kuntia sopimuksessa edustava Kajaanin kaupungin tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen kuvailee nyt solmittua sopimusta merkittäväksi kokonaisuudeksi ja luontevaksi jatkumoksi aiemmalle yhteistyölle. Nyt solmittu sopimus mahdollistaa tietoliikennepalvelujen kehittämisen ja yhteistyön tiivistämisen entisestään.

Linkki kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen 17.8.2022

________
Kaisanet Oy on Kainuun, Ylä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla toimiva tietoliikennealan yritys, joka tarjoaa tietoliikennepalvelut kuluttajille, yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. Palvelutarjonnan lisäksi Kainuun ja Iisalmen puhelinosuuskuntien omistama Kaisanet rakentaa valokuituverkkoa toimialueellaan. Tavoitteena on mahdollistaa nopeat sekä toimintavarmat tietoliikenneyhteydet kattavasti kaikille. Kaisanetin liikevaihto oli vuonna 2021 yli 19 miljoonaa euroa ja yritys työllistää lähes sata ammattilaista

Kuva allekirjoitustilaisuudesta. Kuvassa oikealta vasemmalle Kaisanetin liiketoimintajohtaja Marko Kallio, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Kaisanetin toimitusjohtaja Jani Moilanen, Kajaanin kaupungin tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen sekä Kaisanetin myyntipäällikkö Pasi Äyräs.

Lisätietoja Heikki Hyvönen tietohallintopäällikkö Kajaanin kaupunki, heikki.hyvönen@kajaani.fi ja Marko Kallio liiketoimintajohtaja Kaisanet, 044 734 4250
marko.kallio@kaisanet.fi

Aihealueet