Hyppää sisältöön

Kainuun sote: Koronainfoa alueella matkaileville ja työskenteleville

Kainuun sote 28.7.2021

Koronapandemia jatkuu ja tartuntatilanne on tällä hetkellä nopeasti pahenemassa. Erityistä huolta herättää tällä hetkellä nuorten kasvanut osuus tartunnoista sekä lisääntyvä ulkomailta saatujen tartuntojen määrä. Noin kymmenen prosenttia Kainuun koronatartunnoista on ulkomaalaisilla henkilöillä.

Herkästi leviävä delta-muunnos, lisääntynyt ihmisten liikkuvuus ja vapaa-ajan aktiivisuus lisäävät tartuntariskiä. Tämän vuoksi matkailuun ja yritystoimintaan liittyen on edelleen kohdistettava varotoimia ja näissä tulee huolehtia ohjeiden ja määräysten noudattamisesta.

Maahantulomääräykset ovat muuttuneet ja näihin liittyy vaihtelevia velvoitteita esimerkiksi koronatesteihin liittyen. Viranomaiset korostavat määräysten noudattamista kaikilta osin, esimerkiksi pakollisia koronatestejä ei voi laiminlyödä.

Lisäksi esimerkiksi kausityöntekijöiden yhteismajoituksiin tai -kuljetuksiin voi liittyä kohonnut tartuntariski ellei asianmukaisia toimia noudateta. Erityisesti mikäli tartuntoja tai altistumisia ilmenee, on turvallisuussyistä toimittava viranomaisten määräysten ja ohjeiden  mukaisesti.

Tämä aineisto sekä muuta tietoa löytyy myös verkkosivuiltamme sote.kainuu.fi/koronainfo sekä sote.kainuu.fi/en/covid-19

Keskeisiä toimintaohjeita ja lisätietoa koronapandemiaan liittyen on koottu suomeksi ja englanniksi. Pyydämme ystävällisesti, että välitätte tätä viestiä omassa vaikutuspiirissänne oleville tahoille, joita asia saattaa koskea. Materiaalia saa vapaasti kääntää, mikäli muille kieliversiolle on tarvetta. Tämä aineisto sekä muuta tietoa löytyy myös Kainuun Soten verkkosivuilta sekä In­for­ma­tion on CO­VID-19 (Co­ro­na vi­rus) verkkosivustolta.

Koronaepidemian terveysturvallisuusohjeita

Koronatartuntojen riski on kohonnut koko Suomessa. Tartuntojen lisääntyminen liittyy erityisesti vapaa-ajanviettoon, matkustamiseen sekä herkästi leviäviin virusmuunnoksiin. Myös Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on noussut useiden viikkojen ajan.

Tartuntariski on suuri erityisesti:

 • Rokottamattomilla henkilöillä
 • Ulkomaanmatkailuun liittyen
 • Tilaisuuksissa, joissa kokoontuu paljon ihmisiä
 • Mikäli varotoimia ei noudateta

Tartuntariskin pienentämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita:

 • Pidä vähintään 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin tai käytä kasvomaskia
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta
 • Vältä suuria ihmisjoukkoja
 • Hakeudu koronatestiin, mikäli on koronaan viittaavia oireita

Myös matkailussa tai muussa lyhytaikaisessakin toiminnassa noudatettava varovaisuutta:

 • Vähennä kontakteja, pienennä ryhmiä!
 • Huolehdi siivouksesta ja pintojen desinfioinnista
 • Yhteiskäytössä olevassa asumisessa tai liikennevälineissä on huomioitava erityinen tartuntariski
  lyhytaikaisissakin kontakteissa

Viranomaisten määräyksiä on ehdottomasti noudatettava:

 • Maahantuloon liittyvät koronatestaukset ovat pakollisia, mikäli ne koskevat ko. henkilöä
 • Sairastumisen vuoksi eristykseen tai altistumisen vuoksi karanteeniin määräykset eivät ole vapaaehtoisia
 • Määräysten rikkomisesta voidaan rangaista rikoslain mukaisesti.

Lisätietoja ja ohjeita suomeksi ja useilla muilla kielillä saa Kainuun soten koronainfo sivustolta tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta

Miten toimit, jos epäilet koronatartuntaa Kainuussa?

Kainuun sote vastaa alueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Linkki Kainuun soten verkkosivustolle, josta löytyy lisätietoja

 1. Käytä kasvomaskia ja minimoi kontaktit muihin ihmisiin!
 2. Hakeudu koronatestiin (ajanvarauksella) 2 – 3 päivää altistumisesta

KAIKKINA PÄIVINÄ Kainuun keskussairaalan testauspisteessä (Sotkamontie 13) soittamalla 040 165 0020 (numerossa vain ajanvaraus; käytössä on takaisinsoittopalvelu)
ARKIPÄIVISIN Kainuun kunnissa terveysasemilla:

 • Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi
 • Hyrynsalmi, Paltamo, Ristijärvi, Puolanka (rajoitettu testausaika)

Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä: muista varmistaa oikea puhelinnumerosi!

Kainuun sote -kuntayhtymän toimipisteissä suoritettava COVID-19 koronavirustestaus on maksuton. Ulkomaille matkustamisen tai muut vastaavat omaehtoiset testit tulee ottaa yksityisten palveluiden kautta omalla kustannuksella. Lisätietoja Kainuun sote koronainfo verkkosivustolta

3. Mene kotiin ja odota testitulosta

 • Matkalla testiin ja testistä on käytettävä kasvomaskia
 • Odota kotona kunnes saat testituloksen
 • Jos epäilet altistuneesi, vältä silti lähikontakteja, vaikka tulos olisi negatiivinen

Kainuu Social and Health Care Joint Authority

Health Guidelines for COVID-pandemic in Kainuu region

Risk of COVID19 infection has increased in Finland. High risk is especially related to social activities,´travelling and rapidly transmitted virus mutations. The incidence of coronavirus has increased for several weeks also in Kainuu region.

High risk of COVID19 infection is:

 • With non-vaccinated people
 • When travelling abroad
 • In occasions and events with large crowds
 • If precautions are neglected

To mimimize the risk of infections follow instructions:

 • Keep at least 2 metres of safety distance with other people or wear a face mask!
 • Obtain proper hand hygiene!
 • Avoid large crowds!
 • Get tested if you have symptoms referred to corona disease

Be aware when travelling or even in short term activities:

 • Mimimize contacts, keep your groups as small as possible!
 • Take good care of cleaning and disinfecting the surfaces!
 • Note special risk with apartments, other spaces or vehicles in common use even with short term use

Follow the Officials’ orders:

 • COVID testing when entering to Finland is obligatory, if ordered. You must follow the given orders.
 • If you’re ordered to isolation or quarantine, it is not voluntary. You must follow the given orders.
 • Breaching the Health Act is prohibited. You may be punished by the Finnish law.

Further information in Finnish, English and several other languages at our website  or at website of Finnish Health and Welfare Institute.

General COVID-19 information for visitors in Kainuu region

COVID-19 Situation in Finland (Update official information (www.thl.fi – in english)

Kainuu Social and Health Care Joint Authority (Kainuun sote) is responsible for all health services in Kainuu
Region. If you need urgent medical care, please call

 • Medical Helpline tel: 116 117. In an urgent or life threatening emergency, call the emergency number 112 instead.

You will find more COVID19 information on our websites sote.kainuu.fi/en/covid-19 where information is also
available in other languages:

Covid-19 instructions in english, COVID_Kainuu_Venäjäksi_RU_Russian.pdf

Kainuu Social and Health Care Joint Authority

How to get tested in Kainuu?

 1. Wear a face mask and mimimize contacts with other people
 2. Call +358 40 165 0020 to book a test appointment (this number is only for booking COVID test; not a medical help line) – You will be reached after your call.
 • Every day at Central Hospital (drive in test) in Kajaani
 • Only office hours in local Health Centers:
  • Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi
  • Hyrynsalmi, Paltamo, Ristijärvi, Puolanka (limited testing)

Test result is informed by text message (SMS) – please check your mobile number when booking the test! Testing is free of charge (in arrival test or acute illness).

3. Go to accommodation and stay!

 • After the test go back to your accommodation, nowhere else. Wear a face mask!
 • Wait until you get the result!
 • If you’re exposed to virus, avoid close contacts even if your test is negative

If you need more information and material on COVID-19, please check sote.kainuu.fi/en/covid-19