Hyppää sisältöön
Kainuun hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin: Aluevaltuusto on valittu – tärkein tehtävä on päättää kainuulaisten palveluista

Tiedote 24.1.2022 Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Aluevaltuusto on valittu – tärkein tehtävä on päättää kainuulaisten palveluista

Kainuun hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuusto on valittu eilisissä 23.1.2022 aluevaaleissa. Aluevaltuustoon valittiin 59 valtuutettua, jotka aloittavat toimikautensa 1.maaliskuuta 2022.

Valituiksi tuli edustajia koko Kainuun alueelta seitsemästä eri poliittisesta puolueesta. Äänestysprosentti oli Kainuussa 45,5 %, joka on hieman alempi kuin muualla maassa (47 %). Aluevaalien tulos vahvistetaan myöhemmin tällä viikolla.

”Aluevaltuuston tärkein tehtävä on päättää kuinka palvelut järjestetään ja tuotetaan kainuulaisille ihmisille. Se tekee päätökset Kainuun hyvinvointi- ja pelastuspalveluista eli hyväksyy suunnitelmat ja päättää rahoituksen kohdentamisesta koko maakunnassa. On hyvä, että valtuutetut tulevat eri puolilta Kainuuta ja tuovat näin näkökulman päätöksentekoon koko alueelta. Mukana on sekä kokeneita kuntapäättäjiä että uudempia toimijoita. Tältä pohjalta valtuustolla on hyvät edellytykset toimia ja arvioida kainuulaisten palvelutarpeen edellyttämiä ratkaisuja”, toteaa Kainuun VATEn valmistelujohtaja Timo Korhonen.

”Äänestysprosentti jäi alhaiseksi, kuten ennakoitiin. Tämäkin korostaa tarvetta tukea eri keinoja kansalaisten osallisuuden ja rakentavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen”, sanoo Korhonen.

Valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan

Valtakunnallisessa sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Kainuun hyvinvointialue on julkisoikeudellinen itsehallinnollinen yhteisö, jolle jonka rahoitus koostuu jatkossa pääosin valtion rahoituksesta sekä toimintatuotoista. Kainuussa uuden organisaation palveluksessa aloittaa noin 4000 työntekijää 1.1.2023.

Väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE johtaa hyvinvointialueen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden (maaliskuun 2022) alkuun asti. Sen jälkeen vastuu siirtyy vaaleilla valituille päättäjille ja VATE-kokonaisuus jatkaa valmistelua aluevaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.

Eri osa-alueita työstävät työryhmät jatkavat valmistelua työsuunnitelman mukaisesti. Ensimmäisenä – helmikuun aikana – tulee saada valmiiksi toimeenpanolain 10 § mukaiset tehtävät kuten selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvistä varoista ja veloista, henkilöstöstä sekä sopimuksista. Seuraavassa vaiheessa laaditaan mm. palvelustrategia sekä hyvinvointialueen organisaatio.

Valmistelussa ovat mukana Kainuun soten, Kainuun pelastuslaitoksen ja Puolangan kunnan sekä muiden kuntien ja järjestöjen edustajat. Työryhmien puheenjohtajat ja jäsenet työskentelevät VATEn valmistelussa oman toimen ohella.

Lisätietoja valmistelujohtaja Timo Korhonen (040 660 7027).