Hyppää sisältöön

Kainuu tavoittelee muuttovoittoa

Kainuun liitto 3.5.2021

Valmisteilla olevassa Kainuu-ohjelmassa tavoitellaan Kainuuseen muuttovoittoa tulevina vuosina. Maakuntahallitus hyväksyi Kainuun väestötavoitteeksi vuodelle 2040 noin 70 000 pysyvää asukasta, mikä on hieman alle nykyisen vajaan 72 000 asukkaan määrän. Tämä on yli 10 000 henkeä enemmän kuin Tilastokeskuksen ennusteissa. Kainuun ikääntyneen väestön suuren osuuden vuoksi väestö vähenee voimakkaasti ilman muuttovoittoa. Väestötavoitteen saavuttaminen edellyttäisi hieman alle 2 000 henkilön muuttovoittoa viisivuotisjaksoilla.

Maakuntahallitus korosti, että työllisyysasteen tulee kehittyä Kainuussa lähelle 80 prosenttia, jotta julkisen talouden rahoituspohja voidaan kestävästi turvata. Tavoiteltu väestökehitys edellyttää työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton kasvua sekä työpaikkojen määrän lisääntymistä ja vakiintumista 30 000 työpaikan tasolle.

Yliopistokoulutusta tulee vahvistaa Kainuussa

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että yliopistokoulutusta vahvistetaan Kainuussa. Kajaanin yliopistokeskuksen toimintaa tulee kehittää edelleen ja tuoda alueelle myös pysyviä koulutuksia muun muassa kasvatustieteen alalle. Myös jatkuvan oppimisen kurssitarjontaa, tohtoriopintoja ja TKI-toimintaa osana Kajaanin yliopistokeskuksen toimintaa tulisi vahvistaa. Maakuntahallitus näkee, että yliopistokeskusten asema tulisi kirjata voimakkaammin myös lakiin.

Maakuntahallitus evästi Venäjä-strategiaa

Maakuntahallitus toivoo Kainuun Venäjä-strategialta lisää konkreettista tavoitteenasettelua muun muassa siitä, miten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia pystytään parantamaan. Strategiassa tulisi myös tarkastella konkreettisia keinoja, joilla venäläisten mahdollisuuksia Kainuussa opiskeluun voidaan lisätä ja helpottaa esimerkiksi viisumikäytäntöjä.

Veroedun poistaminen metsärahastoilta myönteistä Kainuulle

Maakuntahallitus pitää myönteisenä hallituksen puoliväliriihen linjausta, jossa metsärahastojen mahdollisuutta hyödyntää metsävähennystä rajoitetaan vuoden 2022 alusta alkaen. Veroedun poistaminen hillitsee osaltaan sitä, että metsäomaisuus siirtyisi Kainuussa merkittävissä määrin rahastoille.