Hyppää sisältöön
Kainuun uusi brändi

Kainuu saa uuden brändin – brändilupaus kiteytyy sanaan vapaus

Lähde: Kainuun liitto 9.6.2021

Kainuulla on vahva tekemisen meininki ja identiteetti. Tämä näkyy myös Kainuun uudessa brändissä, joka julkaistiin 9.6.2021. Yhdessä tekemisellä ja brändäämisellä maakunta pyrkii houkuttelemaan uusia tulevaisuuden tekijöitä – asukkaita, osaajia, paluumuuttajia ja opiskelijoita.

Kainuun brändilupaus kiteytyy sanaan vapaus. Vapauden teema nousi vahvasti esiin keväällä 2021 pidetyssä brändityöpajassa. Siihen osallistui laaja joukko kainuulaisia toimijoita alueen kunnista, matkailualueilta, oppilaitoksista sekä yrityksistä ja kulttuurialalta. Uuden brändin rakentaminen on ollut keskeinen osa Kainuun mainetyötä, ja se on toteutettu Siltasopimuksesta rahoitetussa Kainuun aluemarkkinointi -hankkeessa.

”Mainetyö, aluemarkkinointi ja brändäys lähtee aluekehittämisen tarpeista. Kainuussa mainetyö on laajentunut viime vuosikymmenen puolivälissä järjestetyistä ensimmäisistä opiskelijoille suunnatuista rekrytointitapahtumista kattavammaksi osaajien, yritysten, investointien ja uusien matkailijoiden houkuttelemiseen sekä alueen veto- ja pitovoiman vahvistamiseen”, maakuntajohtaja Pentti Malinen Kainuun liitosta sanoo.

Uuden brändin keskeinen tavoite on positiivisen maakuntakuvan vahvistaminen. Tuoreimman maakuntakuvatutkimuksen perusteella lähes puolet suomalaisista tuntee Kainuun melko tai erittäin huonosti. Kainuuta tuntevilla mielikuvat alueesta ovat kuitenkin pääsääntöisesti myönteisiä.

”Jotta Kainuu tunnettaisiin entistä paremmin myös maakuntamme ulkopuolella, meidän kainuulaisten toimijoiden on puhallettava yhteen hiileen ja ammennettava identiteetistämme kainuulaisina. Koronapandemia on saanut suomalaiset suuntaamaan katseensa suurten kaupunkikeskusten ulkopuolelle. Monipaikkainen työ ja etätyö kiinnostavat ja kotimaan matkailu vetää. Nyt on Kainuun Carpe Diem -hetki ja saimme modernin ja raikkaan brändin Kainuun markkinointiin ja siitä viestimiseen”, aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen Kainuun liitosta painottaa.

Kainuulaista vapautta ovat muun muassa sujuva arki, mahdollisuus irrottautua arjesta luonnon keskellä sekä vapaus valita millaista työtä tekee, milloin ja minne. Nämä viestit puhuttelevat erilaisia kohderyhmiä. Brändiä ideoineessa työpajassa nousi esiin, että Kainuu on innovatiivinen ja moderni, yllättävä ja mahdollistava villin luonnon ja urbaanin kaupunkiympäristön maakunta. Näiden ajatusten pohjalta kumppanina ollut markkinoinnin palvelutoimisto Avidly on työstänyt ydinviestejä ja visuaalista ilmettä.

”Halusimme tehdä Kainuulle erottuvan ja omaleimaisen brändin ja samalla nostaa esiin asioita, jotka ovat Kainuulle ominaisia, mutta jotka maakuntaa vähemmän tunteville voivat tulla yllätyksinä. Vapaus on teema, joka puhuttelee niin suomalaisia kuin muualla asuvia erityisen paljon juuri nyt”, Account Director Tiina Koskela Avidlystä toteaa.

Kainuun uusi brändi tulee näkymään Kainuun markkinoinnissa jo kuluvan kesän aikana. Lanseerauskampanja ja osallistava sosiaalisen median kampanja käynnistyvät kesäkuussa. Erilaisia brändituotteita, kuten julisteita ja muita mainosmateriaaleja ryhdytään työstämään alkusyksystä. Kainuu-brändin visuaalinen ilme otetaan käyttöön myös uudistettavilla kainuu.fi-verkkosivuilla. Uudet verkkosivut julkaistaan alkuvuodesta 2022. Uusi brändi tulee myös kainuulaisten toimijoiden, kuten kuntien käyttöön. Kainuu-brändin koordinointivastuu ja erilaiset julkaisupohjat ovat Kainuun liitolla, josta toimijat saavat ne käyttöönsä. Brändikäsikirja julkaistaan Kainuun liiton verkkosivuilla lähiaikoina.

Brändityön tehnyttä Kainuun aluemarkkinointi -hanketta rahoitetaan Kainuun siltasopimuksesta, jonka tavoitteena on löytää uusia keinoja osaavan työvoiman saatavuuteen. Hankkeessa on toteutettu naisnäkökulmaa elinvoimapolitiikkaan sekä monipaikkaisuutta ja paikkariippumatonta työtä koskevat pilotit. Niiden tuloksia on käytetty Kainuun maakuntakuvatutkimuksen ohella brändityön taustamateriaaleina.

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto, puh. 044 7970 197, pentti.malinen@kainuunliitto.fi
Aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen Kainuun liitto, puh. 044 4100 726, minna.komulainen@kainuunliitto.fi
Account Director Tiina Koskela, Avidly, puh. 040 846 4500, tiina.koskela@avidlyagency.com