Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen järjestämissuunnitelma ja yhteistyösopimus hyväksytty yksimielisesti kunnissa

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa.

Kunnat ovat sopineet yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta sekä ilmoittaneet niistä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

– Kainuu-Koillismaan työllisyysalue kattaa koko Kainuun sekä Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan. Kainuussa on kuntien kesken tehty valmistelua yli vuoden verran ja virallinen valmisteluryhmä aloitti kokoontumiset syksyllä 2023, Kajaanin kaupungin työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen kertoo.

Kuusamon kaupunki liittyi alustavaan yhteiseen työllisyysalueen valmisteluun jo syksyllä 2022 ja Taivalkosken kunta keväällä 2023. Järjestämisvastuun toteuttaminen tapahtuu Kuntalain 8 luvun 51–52 § vastuukuntamallin periaatteiden mukaisesti.

– Kajaanin kaupunki toimii vastuukuntana ja työvoimaviranomaisena.

Kaikessa valmistelussa huomioidaan peruskuntien toimivallan takaaminen ja kustannustehokkaiden lähipalveluiden luominen.

– Kajaanin kaupunki tulee delegoimaan toimivaltaa vastuuviranomaisena kunnille erillisillä toimivallan delegointisopimuksilla. Henkilöasiakas- ja työnvälityspalvelua tarjotaan lähipalveluna jokaisessa työllisyysalueen kunnassa, Tikkanen toteaa.

Henkilöstöä siirtyy TE-toimistoista ja ELY-keskuksista yhteensä noin 80 henkilötyövuotta ja siirto tapahtuu liikkeenluovutuksella kuntiin.

– Tavoitteena on, että henkilöasiakaspalvelun henkilöstö siirtyy sen kunnan työntekijäksi, joka tuottaa kyseisen kunnan henkilöasiakas- ja työnvälityspalvelut.

Keskitettyjä palveluita hoidetaan vastuukunnan kautta ja muun muassa lakisääteiset yritys- ja työnantajapalvelut ovat keskitetty vastuukunnan hoidettavaksi koko työllisyysalueella. TE-palvelujen siirtoa on valmisteltu yhteistyössä ministeriöiden, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote aiheesta: TE-palvelut 2024 -uudistus – Työllisyysalueiden muodostaminen etenee