Hyppää sisältöön

Kaikille avoin data kehittämisen mahdollistajana

Kajaanin kaupunki on julkaissut dataansa verkossa (www.kajaani.fi/avoindata) kansalaisten ja organisaatioiden käyttöön.

Avoin data on dataa, jota kuka tahansa voi käyttää ilmaiseksi, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Kajaanin kaupungin avoimet tietoaineistot voivat palvella esimerkiksi yrityksiä ja tutkimus- ja oppilaitosorganisaatioita sekä myös kaupungin omaa toimintaa. Avoimien aineistojen pohjalta on mahdollisuus löytää ja kehittää uusia, innovatiivisia ratkaisuja, sovelluksia ja palveluita.

”Avoin data tukee kaupungin strategiaa ja kasvuteemaa Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa. Kaupunki tarjoaa dataa edelleen hyödynnettäväksi esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja innovaatioihin. Toivomme yritysten ja muiden toimijoiden hyötyvän avauksista.” Risto Hämäläinen, kehitysjohtaja.

Kajaanin kaupunki on avannut dataa paikkatiedon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon osalta. Verkkosivuilta on ladattavissa esimerkiksi ostolasku- ja karttapohjaista tietoa. Tiedot ovat vapaasti käytettävissä, kunhan aineistoa hyödyntävän palvelun yhteyteen liitetään maininta alkuperäislähteestä.

Datan avaamisen lähtökohtana on tiedon tehokas hyödyntäminen. Osa aineistosta, kuten paikkatietoaineisto, saadaan tietojärjestelmistä valmiiksi julkaistavassa muodossa. Avoin data ei sisällä salassa pidettävää tai arkaluontoista tietoa, joten aineisto voi vaatia muokkaamista ennen julkaisua. Esimerkiksi henkilöstöhallinnon aineistoista poistetaan yksilöivä tieto ennen julkaisemista.

Dataa avataan valtakunnan tasolla koko ajan yhä enemmän ja sitä osataan etsiä. Kajaanissa avoimen datan mahdollisuuksia on tunnistettu esimerkiksi hyvinvointikertomustyössä, jossa pyritään yhdistelemään dataa hyvinvoinnin näkökulmasta ja tuomaan se kaikkien saataville. Kansallisen palvelutietovarannon hyödyntäminen on tunnistettu jatkokehittämiskohteeksi.  Verkkosivuston kautta kaupunkilaiset voivat myös esittää toiveita avattavan aineiston suhteen.

Avoin data hanke

Kajaanin ammattikorkeakoulun koordinoiman Avoin data -hankkeen aikana toteutettiin kaksi opinnäytetyötä ja avattiin dataa henkilöstöhallinnon, paikkatietopalveluiden ja taloushallinnon tietoaineistoista. Hankkeessa luotiin ja toteutettiin toimintamalli datan muokkaamiseen, julkaisemiseen ja ylläpitoon.

Kajaanin kaupungin julkaisema avoin data löytyy osoitteesta: https://www.kajaani.fi/avoindata/

Hankkeessa tehdyt opinnäytetyöt

Linkki opinnäytetyöhön: Heikkinen, T. (2018). Avoimen paikkatiedon hyödyntäminen ja julkaiseminen Kajaanin kaupungin avoimen datan projektissa. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Linkki opinnäytetyöhön: Huusko, K. (2020) Kajaanin kaupungin Avoin data -hankkeen prosessikuvauksia. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Minkälaista dataa haluaisit avattavan?

Tai oletko jo kenties hyödyntänyt kaupungin tarjoamaa avointa dataa?

Linkki kyselyyn, jossa voit kertoa meille, minkälaista dataa haluaisit avattavan ja miten olet hyödyntänyt kaupungin tarjoamaa avointa dataa?

Aihealueet