Hyppää sisältöön
Linnanrauniot ja Kajaanin kaupungin tunnus

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä: Kajaanin kaupungin kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä: toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa. Kajaanin kaupunki laatii alueensa osayleiskaavat ja asemakaavat, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyy. Vaikutukseltaan vähäisen asema-
kaavan hyväksyy ympäristötekninen lautakunta.

Kaavoitus noudattaa pääpiirteissään samoja vaiheita: aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe. Kaavoituksen kulkuun voi osallistua vireilläolon aikana ja vaikuttaa jättämällä kaavaa koskevia mielipiteitä ja muistutuksia. Viimeisenä keinona on hakea muutosta valittamalla. Mitä varhaisemmassa vaiheessa mielipiteensä esittää, sitä paremmin se voidaan ottaa huomioon. Usein joudutaan sovittamaan yhteen vastakkaisia näkemyksiä, joista viimekädessä kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät, miten kaava-asiassa edetään. Kaavan etenemisestä tiedotetaan eri vaiheissa. Vireilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kaupungin virallisella, sähköisellä ilmoitustaululla ja yleensä lehti-ilmoituksella. Vireillä olevilla kaavoilla on omat verkkosivut, joilta löytyy tietoa kaavojen vaiheista sekä kulloinkin nähtävillä olevat asiakirjat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat kaavojen omilla verkkosivuilla jatkuvasti. Lisäksi nähtävillä olevat materiaalit ovat esillä Kajaani Infossa ja pääkirjaston lukusalissa. Koronavirusepidemian aikana materiaalit ovat esillä Kajaani Infon aulassa ja pääkirjaston lukusalissa.

Linkki vireillä oleviin kaavoihin
Linkki kaavoituksen kulkuun ja osallistumiseen

Kajaanin kaupungin kaavoituskatsaus 2021 (PDF)