Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kaavat esille uuteen paikkaan – voit seurata kaavaprosessien etenemistä ja tutustua asiakirjoihin

Asianhallintajärjestelmän laajennus lisää Kajaanin kaupungin verkkosivustolle tarkempaa tietoa kaavoista ja kaavoituksen vaiheista.

Kajaanin kaupunki on ollut mukana valtiovarainministeriön rahoittamassa digikannustin-hankkeessa, jossa on tehty asianhallintajärjestelmään laajennus kaavojen ja hankkeiden julkaisemiseksi. Porin kaupungin vetämään hankkeeseen osallistui Kajaanin lisäksi 10 muuta kuntaa sekä Kuntien Tiera Oy ja Fujitsu Finland Oy. Jatkossa kaavoista tiedotetaan samalla, tutulla julkaisukanavalla, josta löytyvät Kajaanin kaupungin toimielinten päätökset, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset.

Asianhallinnan julkaisukanavan Kaavat-osio otetaan käyttöön vaiheittain siten, että vuoden 2023 alusta alkaen vireille tulleet kaavat julkaistaan uudessa osoitteesta https://kajaani.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat

Julkaisukanavalla voi seurata kaavaprosessien etenemistä ja tutustua asiakirjoihin. Uutena ominaisuutena toimielinten kaavoja koskevat päätökset on koottu kaavan aineistoihin.

Aikaisemmin vireille tulleista kaavoista tiedotetaan edelleen entisessä osoitteessa https://www.kajaani.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/

Linkki asianhallinnan julkaisukanavalle