Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

GameCity Kajaani – Pelialan yrittäjyyteen panostetaan Kajaanissa

Kajaani on tunnettu pelialan kaupunkina. Kajaanin pelialan kehitys ja kasvu alkoi Kajaanin ammattikorkeakoulun aloittaessa pelialan koulutuksen ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa. Tällä hetkellä kajaanilaisten peliyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto suhteessa kaupungin väkilukuun on maailman kärkeä.

Toimintaympäristö mahdollistaa alan yritystoiminnan menestymisen jatkossakin. Pelialan kasvun vauhdittamiseksi Kajaanin kaupunki ja KAMK yhteistyössä pelialan yritysten kanssa ovat käynnistäneet kolmivuotisen #GameCity Kajaani -hankkeen, jonka tavoitteena on synnyttää uusia menestyviä pelialan yrityksiä alueelle ja nostaa Kajaani pelikehityksen maailmankartalle.

#GameCity Kajaani -hanke luo edellytyksiä yrittämiseen

#GameCity Kajaani seuraa Kitka Games – ja Critical Force -peliyhtiöiden jalanjälkiä ja keskittyy uusien menestyvien peliyritysten perustamisen edellytysten luomiseen, kasvumahdollisuuksien parantamiseen ja alueen pelialan yhteisöllisyyden kehittämiseen.

Kajaanin kaupunki rahoittaa hanketta aluksi kolmen vuoden ajan 250 000 eurolla vuodessa sisältäen kaksi osa-aluetta:

  • Kajaanin ammattikorkeakoulun pelialan koulutuksen kehittäminen ja järjestäminen siten, että se tukee pelialan opiskelijoiden oman peliyritystoiminnan syntymistä (budjetti 100.000€/v).
  • Alkuvaiheen pelialan yritysten tukeminen ja auttaminen yli alkuvaiheen karikoista ja Kajaanin pelialan ekosysteemin kasvattaminen ja vahvistaminen siten, että alueella toimivilla yrityksillä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä (budjetti 150.000€/v).

Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy muun muassa KAMKin pelialan opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen, aloittelevien peliyritysten valmennusohjelma, kansainvälisten julkaisu- ja rahoittajakumppaneiden kartoittaminen ja alkuvaiheen startup-yritysten yhteisöllisen kiihdyttämötilan perustaminen. Lisäksi hankkeessa kehitetään Northern Game Summit -tapahtumaa kansainvälistä pelikehittäjäkuntaa kiinnostavaksi. Pelialan konkarit, kuten Critical Force -yrityksen perustaja Veli-Pekka Piirainen, ovat tiivisti mukana hankkeen toimenpiteissä.

”Kajaanin pelialasta on tullut kaupunkiin uusi vahva elinkeinohaara ja menestystarina, jolle haetaan nyt lisää vauhtia. Kolmivuotisen hankkeen aikana luodaan #GameCity Kajaanille vahva perusta sekä malli millä pelikaupungin kehittämistä jatketaan pitkäjänteisesti hankkeen jälkeen. Tavoite on, että pelialan yritystoiminta lähtee kasvuun jo hankkeen aikana ja jatkuu voimistuen sen jälkeen”, kuvaa hankkeen keskeistä tavoitetta Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen. 

”GameCity Kajaani on syntynyt kaupungin ja pelialan yhteistyössä, ja se edistää Kajaanin vahvistumista globaalilla pelialalla. Hanke korostaa Suomen pelialan ainutlaatuista kilpailuetua: yhteisöllisyyttä ja Suomen pelialan lämminhenkistä kulttuuria, jotka luovat terveen kasvualustan myös kansainväliselle osaamiselle Kajaanissa. Tämä hanke osoittaa, että Kajaani on valmis nousemaan pelialan huipulle ja houkuttelemaan tulevaisuudessa parhaita pelialan toimijoita sen ekosysteemiin ympäri maailmaa”, jatkaa #GameCity Kajaanin projektipäällikkö Joonas Pylvinen.

”Tämä hanke on todellinen voimannäyttö alueen tulevaisuudelle. Sen avulla syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja, luoden yhteisöllisyyttä, rahoitusta ja koulutusmahdollisuuksia pelialalle Kajaanissa. Hanke nostaa alueen näkyvyyttä tuoden mukanaan elinvoimaa ja hyvinvointia koko yhteisölle”, kertoo Critical Forcen Veli-Pekka Piirainen.

Lisätietoja

Risto Hämäläinen
Kehitysjohtaja
Kajaanin kaupunki
p. 044 710 0217

Joonas Pylvinen
Projektipäällikkö
#GameCity Kajaani -hanke