Hyppää sisältöön

Esitys talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisestä

Kajaanin kaupunki on päivittänyt talouden sopeuttamissuunnitelman, jonka tavoitteena on 3,5 miljoonan euron pysyvät sopeutustoimet toimintakatteen vahvistamiseksi vuodesta 2025 alkaen. Sopeuttamisessa keskeistä on myös TE-uudistuksen siirtyvien kustannusten ja siirtyvän valtionosuusrahoituksen täysimääräinen tasapainottaminen vuodesta 2025 alkaen.

​Pysyvät sopeutustoimet edellyttävät tekemisen määrän ja/tai laadun vähentämistä ja/tai tulojen lisäämistä vuodesta 2025 alkaen. Kaupungin palveluissa, joissa toimintakausi on muu kuin kalenterivuosi, sopeutustoimet on esitettävä siten, että ne vaikuttavat täysimääräisesti jo vuoden 2025 alusta lukien, käytännössä tarvittaessa 1.8.2024 alkaen.

Talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin työnantajan ja ammattijärjestöjen edustajien kanssa 11.3.-24.4.2024 välisenä aikana. Sopeuttamisohjelmaa on käsitelty johtoryhmän ja kaupunginhallituksen seminaareissa ja viety tiedoksi valtuustolle tilannekatsauksina sekä päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin osalta.

Sopeuttamisohjelmaa esitetään vahvistettavaksi kaupungin ja liikelaitosten osalta yhteensä 3,7 milj. euroa. Toimintatuottoja vahvistetaan 0,9 milj. euroa ja toimintakuluista karsitaan 2,8 milj. euroa. Sopeuttamistoimia toteutetaan 1.8.2024 alkaen ja toimien toteutus kohdentuu pääosin vuosille 2025 ja 2026.

Talouden sopeuttamissuunnitelmassa on määritelty kaupungin henkilöstöön vuosille 2024–2026 yhteensä 23,5 HTV:n vähentämistarve. Tämä henkilöstövähennys voidaan tehdä hallitusti suhteessa toimintojen kehittämiseen ja palvelutuotannon pienentämiseen. Myös henkilöstön tehtäväkuviin ja työntekopaikkoihin voi tulla muutoksia.

Sopeuttamistoimet koskevat koko organisaatiota

Konsernipalveluiden osalta esitetään Kumppaniksi ry:n toiminnan tukemisen lakkauttamista ja kumppanuustoiminnan avustusten leikkaamista. Tietohallinnon hankintoja tehostetaan ja konsernipalveluiden henkilöstöresurssien tehostumisia esitetään toteutettavaksi eläköitymisiä hyödyntämällä. Lisäksi esitetään opiskelijoiden kesätyön määrärahan alentamista, uuden vuoden ilotulituksesta luopumista ja osallistuvan budjetoinnin toteuttamista jatkossa joka toinen vuosi.

Ympäristöteknisellä toimialalla valmistellaan hulevesimaksun (MRL 103§) käyttöönottoa. Hulevesimaksulla katettaisiin hulevesien hallinnasta aiheutuvia kustannuksia ja ne tulisivat koskemaan asemakaava-alueen kiinteistöjä. Tarkempi hulevesimaksujen taksamalli valmistellaan talousarvion valmistelun yhteydessä. Otanmäen maauimalaa esitetään suljettavaksi v. 2025 ja ympäristöteknisen toimialan henkilöstöresurssien tehostumista esitetään toteutettavaksi eläköitymisiä hyödyntämällä.

Sivistystoimialalla Jormuan koulua ja Vuolijoen koulua esitetään lakkautettavaksi 1.8.2025 alkaen. Jormuan koulun oppilaat siirrettäisiin Kuluntalahden kouluun ja Vuolijoen koulun oppilaat Otanmäen kouluun. Lehtikankaan koulun opetusryhmiä esitetään vähennettäväksi vuosien 2024–2025 aikana. Lakisääteisen palvelutason ylittävät matalan kynnyksen palvelutarjotin ja lasten nuorten harrastetakuut esitetään poistettavaksi käytöstä. Varhaiskasvatusmaksuja ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja esitetään korotettavaksi. Kulttuurilaitoksissa esitetään asiakas- ja pääsymaksujen korotuksia, palvelutarjonnan ja aukioloaikojen supistamista osittain. Nuorisopalveluissa ohjaamon toiminta esitetään siirrettäväksi kaupungin omiin tiloihin.

Liikelaitosten toimintaa ohjaa talouden sopeuttamisessa oman toiminnan tulorahoitus ja palveluiden mitoittaminen tulorahoituksen mukaiseksi. Liikelaitosten henkilöstöresurssien tehostumista toteutetaan eläköitymisiä hyödyntämällä.

Sopeuttamissuunnitelman osallistaminen käynnistyy

Sopeuttamissuunnitelman päivittämiseen liittyvä kuulemis- ja osallistamiskierros järjestetään 29.4.-16.5 välisenä aikana ja niistä tiedotetaan erikseen. Lisäksi kaupungin vaikuttamistoimielimiltä ja Vuolijoen aluelautakunnalta pyydetään lausunnot päivitetystä sopeuttamissuunnitelmasta.

Kaupunginhallitus tekee kuulemis- ja osallistamiskierroksen pohjalta toukokuussa lopullisen esityksen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi 11.6.2024 valtuustoon.

Esitetyt sopeuttamistoimenpiteet ja yhteenveto (PDF)