Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Digimuutoksen tiellä – uusia digitaalisia keinoja osallistua ja vaikuttaa kokeillaan Digimuutos 3.0 -hankkeessa

Digimuutos 3.0 -hanke on digitaalisen osallisuuden ja asiakaspalvelun hanke, jossa Kajaani kehittää digitaalisia toimintatapoja ja asiointipalveluja yhteisellä hankkeella Kuusamon ja Taivalkosken kanssa. Hankkeen tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen hyödyntämällä digitaalisia mahdollisuuksia, käytettävyyden/saavutettavuuden lisääminen, uusien mahdollisuuksien ja toimintojen jalkauttamisen tukeminen.

Hanke alkoi vuonna2020 ja hankkeen kolme asiantuntijaa sekä hankepäällikkö ovat kuntien tukena digimuutosten suunnittelussa ja toteutuksessa vuoden 2021 marraskuuhun saakka. Hankkeen vaikutukset näkyvät esimerkiksi kuntien toimintatavoissa, prosessissa, asiakaslähtöisyydessä, työntekijäkokemuksessa ja kohtaamisissa. Tuloksilla toivotaan olevan laajempia vaikutuksia muun muassa asukkaiden hyvinvointi paranee, eriarvoisuus tai syrjäytyminen vähenee, osallisuus paranee ja saadaan kokemusta erilaisista digitaalisista mahdollisuuksista.

Digimuutos 3.0 -hanke tukee osaltaan kuntien digimuutosta ja hanke on ollut mukana muun muassa verkkosivustojen kehittämisessä.

Mitä on saavutettu?

Kajaanissa Digimuutos 3.0 -hanke on ollut mukana järjestämässä yhdessä Pore -hankkeen (linkki tuuminkien verkkosivustolle www.kajaani/tuumingit) kanssa virtuaalisia keskustelutilaisuuksia. Ensimmäiset tuumingit järjestettiin Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran alueen asukkaille. Asukkaat ideoivat toimintaa ja kehittämiskohteita, joilla lisätään kaupunginosien viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Asukkailta tuli runsaasti kehittämisideoita, joista parhaat äänestettiin jatkoon.

”Kajaanin tuumingit ovat uusi tapa vaikuttaa suoraan oman asuinalueen asioihin. Asukkaat ja alueen toimijat pääsevät keskustelemaan ja päättämään alueen kehittämisestä yhdessä. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Myös kaupunki hyötyy uudenlaisista ratkaisuista, joilla toimintaa ja palveluja voidaan kehittää entistä asiakas- ja asukaslähtöisempään suuntaan, sanoo hallintojohtaja Tuija Aarnio.

”Hankkeen tavoitteena on hankeorganisaatioiden asiakaspalveluprosessien uudistaminen kehittämällä digitaalisia toimintatapoja ja ottamalla käyttöön sähköisiä asiointipalveluja. Onnistuminen riippuu siitä, miten hyvin eri näkökulmat saadaan pelaamaan yhteen, kuten muun muassa ihmisten sitoutuminen, digitalisoitavien prosessien tarkoituksenmukaisuus, teknologian soveltuvuus, työkalujen oikea valinta ovat kaikki tärkeitä, sanoo tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen.

Mitä on nyt työn alla?

Virtuaalisia tilaisuuksia on jatkettu kesäkuussa Oma Kajaani tietoa ja toimintaa kotikaupungissa -tapahtumien muodossa. Ensimmäisissä tapahtumissa keskityttiin lapsiperheiden kesätekemisiin (8.6.2021) ja toisessa Kajaanin liikuntamahdollisuuksiin ja ulkoilureitteihin (10.6.2021). (Linkki tiedotteeseen tietoa ja toimintaa kotikaupungissa)

Työn alla on erilaisten pilottien kokeilu ja osallistavien tilaisuuksien järjestämisen tukeminen. Kehittämistä suunnataan niin sähköisiin palveluihin, digitaalisten työkalujen käyttöönottoon kuin digitaitojen kehittämiseen, saavutettavuuden ja käytettävyyden lisäämiseen.

Työn alla ovat yhteystyössä kuntien/kaupunkien kanssa muun muassa chatbot- ja hyvinvointisovellus. Näistä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lisätietoja hankkeesta
Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen heikki.hyvonen@kajaani.fi (044 7100 306)
Digimuutos 3.0 Hankepäällikkö Timo Vakkilainen timo.vakkilainen@kuusamo.fi (040 860 8115)
Digimuutos 3.0 Kajaanin Asiantuntija Raisa Maijala raisa.maijala@kuusamo.fi (040 860 8117)

Käsitteitä

Digitaalinen palvelu
Digitalisoitu asiointipalvelu, jota asiakas voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Myös ”sähköinen palvelu”. Hanke tukee organisaatioiden sisäisten toimintamallien digimuutosta digitaalisten palveluiden parantamiseksi.

Digitaalinen osallisuus
Digitaalisessa osallisuudessa korostuu mm. digitaalisten ja sähköisten palveluiden käyttäminen. Digitaalinen osallisuus voi olla esimerkiksi palautteen ja/tai ideoiden antoa digitaalisissa kanavissa.

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus
Saavutettavuus on olennainen osa julkisten palveluiden digitalisointia. Jos sitä ei huomioida, monet jäävät palveluiden ulkopuolelle. Euroopan parlamentti julkaisi saavutettavuusdirektiivin lokakuussa 2016. Sen tehtävä on varmistaa, että jokainen pystyy käyttämään julkisia verkkopalveluita. (Lähde: saavutettavuusdirektiivi.fi).