Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin ilmakuva

Asukastutkimus: kokonaistyytyväisyys Kajaaniin asuinpaikkana on parantunut ja asukkaat ovat ylpeitä kajaanilaisuudestaan

Kajaanin asukastutkimuksen mukaan kajaanilaiset kokevat voivansa hyvin asuessaan kotikaupungissaan. He ovat myös ylpeitä kajaanilaisuudestaan, luottavat tulevaisuuteensa ja kokevat olonsa turvalliseksi Kajaanissa. Kajaanin kaupunki on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä asukastutkimuksen nyt viitenä perättäisenä vuotena.

Nuorten tyytyväisyys on parantunut

Nuorten hyvinvoinnin tunne ja tulevaisuuden usko ovat kohentuneet ja kokonaistyytyväisyys parantunut. Nuoret arvioivat vaikuttamismahdollisuuksiaan aiempaa myönteisemmin. Myös heidän käsityksensä Kajaanista kaupunkina, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa, on parantunut.

Kajaanin suositteluhalukkuus on selvästi myönteinen mutta vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta on vahvistettava edelleen

Kajaanin suositteluhalukkuus (NPS) on edelleen parantunut, ja on nyt ensimmäistä kertaa selvästi myönteinen. Suosittelijoita on enemmän kuin kriitikoita. Tyytyväisimpiä ovat 60 vuotta täyttäneet, kriittisimpiä alle 30-vuotiaat. Näkemys työpaikkatarjonnasta ja suhtautuminen muualta tuleviin on selvästi aikaisempaa myönteisempää, samoin tyytyväisyys mahdollisuuksiin osallistua kaupungin palveluiden kehittämiseen. Vaikka Kajaanilla ei ole tutkimuksen mukaan kovin merkittäviä kehittämisen kohteita, Kajaanin vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta on lisättävä edelleen.

Arki sujuu ja erilaisia asumisen mahdollisuuksia on tarjolla

Asukastutkimuksen kysymyksiä uusittiin jonkin verran uuden kaupunkistrategian vuoksi. Uusien väittämien ”koen oloni turvalliseksi Kajaanissa” ja ”olen ylpeä kajaanilaisuudestani” lisäksi kysyttiin mm. arjen asioiden hoidosta ja asumisen mahdollisuuksista. Vastaajien mielestä arjen asioiden hoito sujuu Kajaanissa helposti, iäkkäämmät ovat hieman kriittisempiä. Kajaanissa koettiin olevan tarjolla monipuolisia asumisen mahdollisuuksia, tässä puolestaan nuoret ovat kriittisempiä.

Tutkimuksen toteutus

Asukastutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 500 kajaanilaista 8.9.–3.10.2022. Haastateltavat olivat 15–79-vuotiaita. Haastattelut tehtiin niin, että vastauksia saatiin tasaisesti miehiltä ja naisilta sekä eri-ikäisiltä. Tutkimus tehtiin viidennen kerran, edelliset tutkimukset toteutettiin samaan aikaan vuosina 2018–2022.

Lisätietoja

Tutustu Kajaanin asukastutkimus 2022 -raporttiin (PDF)

 

Lisätietoja tutkimuksen toteutuksesta:

Timo Myllymäki
tutkimuspäällikkö
Taloustutkimus Oy

puh. 040 764 1685
timo.myllymaki@taloustutkimus.fi

Kajaanin asukastutkimus 2022 -raportti (PDF)