Hyppää sisältöön
Linnanrauniot ja Kajaanin kaupungin tunnus

Asukastutkimus: kajaanilaiset voivat hyvin ja luottavat tulevaisuuteen

Kyselytutkimuksen mukaan Kajaanin suurin vahvuus on edelleen, että kajaanilaiset kokevat voivansa hyvin asuessaan kotikaupungissaan ja heidän luottamuksensa tulevaisuuteen Kajaanissa on säilynyt. Kajaanin kaupunki on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä asukastutkimuksen nyt neljänä peräkkäisenä vuotena.

Kajaanissa on hyvä asua

Vastaajien mukaan Kajaani on kaupunki, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa. Kajaani koetaan kokonaisuudessaan hyvänä asuinpaikkana.

Tekemistä vapaa-ajalla ja hyvin hoidettu rakennettu ympäristö

Kajaanilaiset kokevat aiempaa enemmän tyytyväisyyttä vapaa-ajan tekemisen mahdollisuuksiin. Myös kaupungin tapaan hoitaa rakennettua ympäristöä ollaan entistä tyytyväisempiä. Kajaanin kaupungin tarjoamiin palveluihin ja kaupallisiin palveluihin ollaan melko tyytyväisiä.

Nuorten tulevaisuuden uskoa vahvistettava

Tutkimuksen mukaan on kiinnitettävä erityisesti huomiota nuorten tulevaisuudenuskon vahvistamiseen. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että Kajaani on vetovoimainen ja haluttu kaupunki nuorille aikuisille. Kajaanin on kehitettävä palvelujaan ja tartuttava uusiin ideoihin aktiivisesti.

Halukkuus suositella Kajaania asuinpaikkana on parantunut, ja nyt ensimmäistä kertaa suosittelijoita ja kriitikoita on yhtä paljon. Tyytyväisimpiä ovat naiset ja 65 vuotta täyttäneet.

Käsitys siitä, että Kajaanissa on tarjolla monipuolisia työpaikkoja, on lisääntynyt. Yhä useampi kajaanilainen toivottaa muualta maailmasta tulevat ihmiset tervetulleiksi Kajaaniin

Tutkimuksen toteutus

Asukastutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 501 kajaanilaista 24.9.–15.10.2021. Haastateltavat olivat 15–79-vuotiaita. Haastattelut tehtiin niin, että vastauksia saatiin tasaisesti miehiltä ja naisilta sekä eri-ikäisiltä. Tutkimus tehtiin neljännen kerran, edelliset tutkimukset toteutettiin samaan aikaan vuosina 2018–2020.

Lisätietoja tutkimuksen toteutuksesta:

Timo Myllymäki
tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus Oy
puh. 040 764 1685
timo.myllymaki@taloustutkimus.fi

Kajaanin asukastutkimusraportti 2021 (PDF)

Aihealueet