Hyppää sisältöön
Talvella mäkeä laskeva iloinen lapsi

Asukastutkimus: kajaanilaiset ovat edelleen tyytyväisiä, mutta aiempaa huolestuneempia

Kajaanin asukastutkimuksen mukaan kajaanilaiset kokevat edelleen olonsa turvalliseksi ja voivansa hyvin asuessaan kotikaupungissaan. He kokevat kaupungin myös paikaksi, missä lasten ja nuorten on hyvä kasvaa. Ympärillämme tapahtuvat monenlaiset asiat ovat kuitenkin saattaneet osaltaan luoda ihmisille epävarmuutta elämäänsä. Kajaanin kaupunki on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä asukastutkimuksen nyt kuutena perättäisenä vuotena.

Usean vuoden tarkastelussa kokonaistyytyväisyys on kohentunut tähän asti, nyt on kuitenkin tapahtunut pieni muutos heikompaan suuntaan ja paluu muutaman vuoden takaiselle tasolle.

Useimmissa kysytyissä asioissa kajaanilaiset ovat aiempaa pessimistisempiä arvioissaan. Näin on erityisesti työpaikkatarjonnan monipuolisuudessa ja luottamuksessa tulevaisuuteen sekä siinä, ovatko muualta tulleet tervetulleita Kajaaniin. Näissä oli aiemmin tapahtunut ripeää myönteistä kehitystä.

– Vaikka uusimmat tulokset kertovatkin takapakista, on hyvä nähdä, että kuuden vuoden tarkastelussa lähes kaikissa asioissa tulos on parempi kuin menneinä vuosina, Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki toteaa.

Hänen mukaansa sotatila lähialueilla, energiaan liittyvät haasteet, inflaatio, korkotason nousu, muutokset julkisten palveluiden järjestämisessä ja monet muut ympärillä tapahtuvat asiat luovat epävarmuutta ja haasteita myös kaupungeille.

– Miten asukkaiden luottamusta tulevaisuuteensa saadaan lisättyä tai vähintäänkin ylläpidettyä tilanteessa, missä useat haasteet tulevat ulkoapäin? Kyse ei ole haastavasta tilanteesta pelkästään Kajaanille vaan myös muille kaupungeille, Myllymäki arvioi.

Tulokset eivät kuitenkaan kauttaaltaan ole huonontuneet. Aiempaa enemmän kiitosta annetaan ilmastonmuutoksen huomioinnissa toiminnassa, rakennetun ympäristön hoitamisessa sekä siitä, millaista kuvaa eri toimijat luovat viestiessään Kajaanista.

Myönteisimmät arviot kajaanilaiset antavat turvallisuuden tunteestaan, hyvinvoinnin tunteestaan ja Kajaanista paikkana lapsille ja nuorille kasvaa. Kriittisimmin arvioidaan kaupungin vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta, työpaikkojen monipuolisuutta sekä mahdollisuutta osallistua palveluiden kehittämiseen. Näissä on myös aiemmin ollut kriittisimmät arviot.

Arki sujuu ja kajaanilaisuudesta ollaan ylpeitä

Pessimistisemmän vireen takaa kuitenkin nähdään, että kajaanilaisten arki sujuu, kajaanilaisuudesta ollaan ylpeitä ja Kajaanin kaupungin palveluihin ollaan melko tyytyväisiä.

Timo Myllymäen mukaan asukastutkimuksen toteutustapaa uudistettiin nuorempien ikäluokkien muuttuneen ja muuttuvan puhelinkäyttäytymisen vuoksi.

– Vaikuttaa siltä, että puhelin ei enää ole ensisijaisesti puhumista varten. Tähän halusimme reagoida ja tarjota nuorille ja nuorille aikuisille myös sähköistä palautteenantomahdollisuutta. Saimmekin kerättyä aineistoa kattavasti kaiken ikäisiltä kajaanilaisilta.

– Sähköisen osuuden kautta saadut vastaukset ovat useimmissa – mutta ei kaikissa – asioissa kriittisempiä kuin vastaavasta ikäryhmästä puhelimitse saadut vastaukset, mikä osaltaan vaikuttaa myös siihen, että Kajaanin tulokset ovat kriittisempiä kuin aiemmin pelkästään puhelinhaastatteluihin pohjautuvissa tutkimuksissa, Myllymäki jatkaa.

Tutkimuksen toteutus

Asukastutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 347 kajaanilaista 15-79 -vuotiasta henkilöä sekä sähköisesti 155 kajaanilaista 15-44 -vuotiasta henkilöä 11.9.–4.10.2023. Kaikkiaan haastatteluja tehtiin 502 kpl. Haastattelut tehtiin niin, että vastauksia saatiin tasaisesti miehiltä ja naisilta sekä eri-ikäisiltä. Tutkimus tehtiin kuudennen kerran, edelliset tutkimukset toteutettiin samaan aikaan vuosina 2018–2022.

Kajaanin kaupungin kehityspäällikkö Tuula Romppanen ja Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki tulosten julkistustilaisuudessa

Lisätietoja tutkimuksen toteutuksesta:

Timo Myllymäki
tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus Oy
p. 040 764 1685
timo.myllymaki@taloustutkimus.fi

 

Kajaanin asukastutkimus 2023 -raportti (PDF)