Hyppää sisältöön

Hevonen metsätöissä

Mies purkaa tukkikuormaa hevosen vetämästä reestä.

Hevosia on kautta aikain käytetty työvoimana metsissä vetämässä rakennushirsiä ja polttopuita. Hevosen merkitys metsätöissä korostui, kun metsäteollisuus sahoineen ja paperitehtaineen tarvitsi 1800-ja 1900-luvun vaihteesta lähtien suuret määrät puuraaka-ainetta.

Savotoilla puut kaadettiin talvella ja ne piti lumen aikaan myös kuljettaa vesiteiden varsiin. Yhtenä vanhana taitekohtana puukuljetusten päättymiselle pidettiin Kevät-Maariaa eli 25. maaliskuuta olevaa Marian ilmestyspäivää. Sananlaskussa sanottiin: ”Marjan päivästä reet orrelle”. Kainuussa ja muualla Pohjois-Suomessa hevoskuljetukset jatkuivat toki pitempäänkin lumitilanteen mukaan.

Työvoima savotoille tuli pääasiassa pientiloilta ja hevosmiehet olivat yleensä pientilojen isäntiä. Hevoset olivat tottuneet metsätöihin jo kotitilallaan, mutta savotoilla työ oli paljon raskaampaa: kuormat suuria ja työpäivät pitkiä. Ongelmana oli välillä puutteellinen ravintokin. Vielä 1950-luvullakin hevosille on jouduttu paikoin syöttämään rehuviljan seassa selluloosaa.

Puun kuljetuksia helpottamaan savottojen hevosvarsiteille kehiteltiin auraus-, höyläys- ja jäädytyskalustoa. Tukit kuljetettiin parirekien avulla ja tukinajoa helpotti, jos rekien jalasväli oli suositeltu 61 cm. Tällöin jalakset liukuivat höylätyillä ja jäädytetyillä raiteilla helpommin.

Vielä 1960-luvun alussa metsistä hakattu puutavara vedettiin pois lähes kokonaan hevosilla. Vaikka traktorit alkoivat yleistyä maatiloilla, maataloustraktorit olivat aluksi liian tehottomia metsätöihin. Hankintakaudella 1960-1961 Suomessa oli metsätöissä vielä noin 55.000 hevosta, mutta vuonna 1970 enää 17.300.