Hyppää sisältöön

Talousarvio

Kaupungin talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvio ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta vähintään kolme vuotta eteenpäin. Talousarvio toteuttaa kaupunkistrategiaa ja on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviossa päätetään käyttötalouden, investointien ja rahoituksen määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa päätetään toimialojen ja liikelaitosten sitovat vuositavoitteet. Talousarviossa esitetään myös toimialakohtaiset riskit sekä sisäisen valvonnan kohteet ja toimenpiteet.

Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain viimeistään joulukuussa.