Hyppää sisältöön

Talouden seuranta

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat  toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle  kerran vuodessa.  Osavuosikatsauksessa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Raportointi toteutetaan vuosittain ajalta 1.1. – 30.6.