Hyppää sisältöön

Talouden seuranta

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat  toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.  Osavuosikatsauksessa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Raportointi toteutetaan vuosittain ajalta 1.1. – 30.6.