Hyppää sisältöön

DidiKa eli Dialogia digitaalisesti Kainuussa -hanke 2021-2022

DidiKa on Kainuun kuntien yhteinen projekti OPH:n Innovatiiviset oppimisympäristöt -rahoituksella. Hankkeessa on kolme osiota: TVT-strategioiden päivittäminen (kuntien omat ja maakunnan yhteinen), opetuksen kehittäminen sekä maakunnan yhteisten koulupäivien toteuttaminen.

Tavoitteet osio 1:

Työskennellään maakunnallisena verkostona, joka

 • päivittää kuntien TVT-strategiat
 • laatii kuvauksen kuntakohtaisesta TVT-ekosysteemistä
 • luo yhteisen näkemyksen maakunnan TVT-strategiasta
 • kartoittaa TVT-koulutustarpeet
 • laatii koulutussuunnitelman ja toteutuksen

Tavoitteet osio 2:

 • oman opetuksen kehittäminen
 • verkkopedagogiikka ja TVT
 • yhteistyö toisten opettajien kanssa
 • uusia opettajia mukaan TVT-asioihin

Tavoitteet osio 3:

Toteutetaan koko Kainuun yhteiset koulupäivät

 • 8 päivää lukuvuonna 2021-2022
 • jokainen kunta toteuttaa yhden koulupäivän
 • oppilasryhmä mukana suunnittelussa ja toteutuksessa
 • koulupäivät kohdennetaan ikäryhmittäin/luokka-asteittain
 • tuodaan esille jokin erityispiirre kunnasta, Kainuu tutummaksi

Yhteystiedot