Hyppää sisältöön

Lasten taiteen perusopetus

Ltpo Kuvataidekoulu I

 • Opintokokonaisuus Visuaalisen ilmaisun taidot (2,5 op).
 • Opinnot on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun 1 – 2 -luokan oppilaille.
 • Myös vanhemmat lapset voivat osallistua opetukseen mikäli ryhmässä on tilaa.
 • Oppitunteja on 68, joista lähiopetusta on 60 tuntia.
 • Omatoiminen työskentely/arviointi 8 tuntia.
 • Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta käyttämään kuvailmaisun keinoja ja käsitteitä.
 • Opetuksessa harjoitellaan,kuvallisen ilmaisun perustaitoja, kuvallista ajattelua, erilaisten työvälineiden käyttöä, työvälineistä huolehtimista ja ryhmässä toimimista.

Ltpo Kuvataidekoulu II

 • Opintokokonaisuus Kulttuuriperintö (2,5 op).
 • Opinnot on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun 2 – 4 -luokan oppilaille.
 • Oppitunteja on 68, joista lähiopetusta on 60 tuntia.
 • Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta tutkimaan eri aikojen ja kulttuurien visuaalista taidetta ja innostaa oppilasta soveltamaan omassa kuvallisessa ilmaisussaan eri aikojen ja kulttuurien kuvamaailmaa. Oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtana käytetään mm. eri aikakausien taidekuvastoa.

Ltpo Kuvataidekoulu III

 • Opintokokonaisuus Visuaalinen ympäristö (2,5 op)
 • Opinnot on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun 3 – 5 -luokan oppilaille.
 • Oppitunteja on 68, joista lähiopetusta on 60 tuntia.
 • Opetuksen tavoiteenna on ohjata oppilasta monipuoliseen ja moniaistiseen ympäristön havainnointiin ja herättä oppilaan kiinnostus ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun.
 • Opetuksessa tutkintaan visuaalista ympäristöä, visuaalisten taiteiden tuotteita ja käytetään niitä oman taiteellisen toiminnan lähtökohtana, esimerkiksi pienoismallien rakentaminen tutkittaessa arkkitehtuuria.

Ltpo Kuvataidekoulu IV

 • Opintokokonaisuus Taide ja teknologia (3,5 op)
 • Opinnot on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun 4 – 6 -luokan oppilaille.
 • Oppitunteja on 96, joista projektiopintoja/monimuoto-opetusta on 88 tuntia.
 • Opetuksen tavoiteena on tukea oppilaan taidekäsityksen kehittymistä ja rakentaa oppilaan omakohtaista suhdetta nykytaiteeseen, mediaan ja teknologiaan.
 • Opetuksessa tutustutaan nykytaiteen ilmenemismuotoihin sekä pohditaan nykytaiteen tehtävää ja arvoja.

Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa järjestää etäopetuksena.

Lukuvuoden materiaalimaksu sisältyy kurssin hintaan.