Hyppää sisältöön
Kirjat pinossa

Pedatutorit: ”Tärkeintä on keskustelu” -Oman opettajuuden kehittäminen koko työyhteisön voimin

”Tärkeintä on keskustelu”

Tässä kirjoituksessa tuodaan esille parin käytännön esimerkin avulla, kuinka työyhteisössä yhdessä keskustellen ja parhaimpia ideoita jakaen kehitämme omaa opettajuuttamme.

1 ) Tutoroinnilla ideoita opettajuuteen: Idealogi 

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen:

”Helppo, nopea työkalu” auttaa fokusoimaan henkilökohtaisia tavoitteita.

Tarvikkeet:
tyhjä A4, kynä jokaiselle

Olisi hienoa, jos viiden vuoden päästä minä opettajana….

 1. Kirjoita itsenäisesti 5 minuuttia.
 2. Esittele ajatuksiasi ryhmässä muille. ”Varasta” parhaat ideat. Omaa ajattelua lisäävänä voimavarana = jakamisen kulttuuria.
 3. Lähde kulkemaan vapaasti tilassa ja vaihda ajatuksia eri henkilöiden kanssa. Voit edelleen “varastaa” parhaimpia oivalluksia. Tavoitteena oman ajattelun laajentaminen.
 4. Palataan omaan ryhmään. Kiteytä keräämäsi ideat ja ajatukset kahteen tavoitevirkkeeseen.

(Voi ottaa myös lyhyemmän perspektiivin viiden vuoden sijaan: /2 vuoden / vuoden kuluttua)

Terveisin Otanmäen pedatutor Kaisa Talus

2) Työyhteisömme nykytilan kehittäminen Liikennevalot-työkalun avulla  

Työyhteisön nykytilaa voi työstää Liikennevalot-työkalun avulla. Ensiksi valitaan kysymys, mikä asia halutaan nostaa esille.

Esimerkiksi:

 • Mitä pitää tehdä, jotta työhyvinvointi lisääntyisi?
 • Mitä pitää tehdä, jotta koko työyhteisö voisi paremmin?
 • Mitä pitää tehdä, jotta palvelisimme oppilaita paremmin?
 • Mitä pitää tehdä, jotta kehittyisimme opettajina ja kouluna positiiviseen
  suuntaan?

Muokataan kysymys lauseeksi, esimerkiksi näin:

– Jotta kehittyisimme opettajina ja kouluna positiiviseen suuntaan, mitä meidän pitää tässä hetkessä lopettaa, jatkaa, säilyttää, kehittää edelleen, aloittaa uutena

Työkaluna liikennevalot

Tarvikkeet:
– iso paperi, kynät osallistujilla.

Aikaa kuluu noin 20 – 30 min.

Ryhmien lukumäärä työyhteisön koon mukaan (3 – 5 henkilöä ryhmässä)
Jokainen kirjoittaa omat mietteet ja oivallukset oman ryhmän paperille piirrettyihin liikennevaloympyröihin, samalla ryhmä voi vapaasti keskustella.

Lopuksi kierretään eri ryhmien vastauksia tutkailemassa:

 • Mitä asioita nousee yhteisesti esille?
 • Loppukeskusteluissa nousee toivottavasti esille, mitä lähdetään kehittämään.
 • Mitkä ovat niitä asioita, joita pitää karsia?
 • Mitä kannattaa ylläpitää ja kehittää?
 • Mitä kannattaa aloittaa uutena?

3) Arvioinnin nykytila  

Keskustelu arvioinnin nykytilasta rivikävelynä:

Kolmen hengen ryhmissä lähdetään pienelle 20 minuutin reippailulle. Ryhmälle annetaan kolmen kysymyksen tehtävä. Tällöin jokainen voi vuorollaan aloittaa ensimmäisenä vastaamaan kysymykseen. Voidaan toteuttaa suullisesti tai sitten mukaan voi antaa kirjoitusalustan ja jokainen vuorollaan kirjaa ryhmän ajatuksia ylös sisällä tapahtuvaa loppukoontia varten.

 1. Arvioinnilla on kaksi laajempaa tehtävää:
  a.  kannustaa ja ohjata oppilaan opiskelua
  b.  antaa luotettavaa kriteeripohjaista tietoa oppilaan osaamistasosta arviointihetkellä

  Kumpi näistä on tärkeämpää?
  Sinulla on käytettävissä 100 pistettä.  Anna omat tärkeyspisteet.
  Miten jaat 100 pistettä noiden kahden tehtävän välille?

 2. Mitä mieltä olet väitteestä, että summatiivisessa arvioinnissa on paljon problematiikkaa ja se pitäisi tehdä läpinäkyväksi myös oppilaille ja huoltajille kertomalla, että arviointi on opettajan subjektiivinen näkemys?
 3. Uudet peruskoulun päättöarvioinnin kriteerit astuvat voimaan   1.8.2021 ja ensimmäiset niiden mukaiset päättöarvosanat annetaan keväällä 2022.

  Kriteerit on määritelty arvosanoille 5,7,8, ja 9
  a) Uskotko, että kriteeristö on aidosti toimiva työkalu opettajille arviointiin?
  b) Tekevätkö kriteerit arvioinnista laadukkaampaa?