Hyppää sisältöön
Ihmiset osoittavat tietokoneen näyttöä

Lain säätelemää ostamista

Julkiset hankinnat on yrityksellesi iso mahdollisuus.

Julkiset hankinnat on yrityksellesi iso mahdollisuus. Pelkästään Kajaanin kaupunki ostaa vuosittain tavaroita ja palveluita sekä tekee investointeja yhteensä 80 miljoonalla eurolla. Julkisia hankintoja säännellään hallinnon yleisillä periaatteilla, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetulla lailla sekä useilla erityislaeilla. Kuntien hankintoja ohjaavat myös kuntalain periaatteet. Julkiset hankinnat on ostotoimintaa, johon käytetään julkisia varoja. Siksi sitä säännellään tarkemmin kuin muuta kaupankäyntiä.

Julkisten varojen käytön on oltava vastuullista. Siksi noudatamme hankinta- ja ostotoiminnassamme syrjimättömyyden, tasapuolisuuden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteita.

Syrjimättömyys

Emme syrji ehdokkaita sellaisten seikkojen perusteella, jotka eivät liity itse hankinnan toteuttamiseen. Kaikilla kriteerit täyttävillä ehdokkailla on mahdollisuus osallistua.  Kriteerit liittyvät aina hankinnan kohteeseen eli käytännössä hankintayksikön konkreettiseen tarpeeseen.  Kunnallisena hankintayksikkönä huolehdimme myös siitä, että PK-yritysten osallistumismahdollisuudet turvataan. Yritysvaikutusten arviointi on mukana jo suunnitteluvaiheessa.

Tasapuolisuus

Tarjousasiakirjat laaditaaan tasapuolisesti.  Asetamme kriteerit omien tarpeidemme mukaisesti tasapuolisesti.  Erityisen haastavaa on kirjata valintakriteereitä. Meille on tärkeää, että niitä voidaan arvioida syrjimättömästi ja objektiivisesti.  Avoimesta ja tasavertaisesta kilpailusta hyötyvät yritykset ja Kajaanin kaupunki. Lopulta siitä hyötyy myös kuntalainen vastuullisen varojen käytön ja hyvien palveluiden muodossa.

Avoimuus

Toimintaamme ohjaa julkisuusperiaate. Avoimuus on hyvän hallinnon kulmakivi. Käytämme kaikissa hankintalain alaisissa hankinnoissamme sähköisiä menettelyitä. Tämä tarkoittaa sitä, että julkaisemme tarjouspyynnöt alustalla, josta kuka tahansa voi maksutta tutustua tarjouspyyntöihin ja jättää tarjouksen. Näin turvaamme, että kaikki halukkaat voivat osallistua. Kilpailutuksen aikana tuleviin kysymyksiin vastaamme niin, että kaikki tarjouspyynnöstä kiinnostuneet saavat tiedon vastauksista ja tarkennuksista samanaikaisesti ja saman sisältöisenä.  Joskus yrityksillä on tarpeen suojata joitakin tietoja liikesalaisuutena. Tarjouspyynnöissämme on aina ohjeet, miten voit pyytää käsittelemään asioita luottamuksellisena. Hankintayksikkö tekee tästä kuitenkin viime kädessä päätöksen itsenäisesti.

Suhteellisuus

Menetelmät ja tarjouspyynnön sisältö määritellään suhteessa hankinnan arvoon. Pienemmissä ja yksinkertaisimmissa hankinnoissa noudatamme kevyempiä ja vähemmän hallinnollista työtä edellyttäviä toimintatapoja. Valinta- ja soveltuvuuskriteerien on myös oltava oikeassa suhteessa tarjouspyynnön arvoon.  Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että turvataksemme PK-yritysten osallistumismahdollisuuksia, emme aseta hankinnan kokoon ja kohteeseen nähden liian tiukkoja kriteereitä.

Kilpailutuksen tavoitteena on aina hankintasopimus.

Kilpailutuksen tavoitteena on aina hankintasopimus. Vain erityisissä, lain sallimissa tilanteissa, voimme keskeyttää hankinnan. Tällöin perustelemme aina päätöksemme.  Voit siis tarjoajana luottaa, että tekemäsi työ ei mene hukkaan. Tarjouspyynnön liitteenä on yleensä luonnos hankintasopimuksesta. Muistathan, että jättämällä tarjouksen sitoudut sopimusluonnoksen ja tarjouspyynnön ehtoihin.

Siirry takaisin hankintojen sivuille