Hyppää sisältöön

Ruokalistat

Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat eri asiakasryhmien ravitsemussuositukset. Ruokalistasuunnittelussa huomioimme asiakkaiden tarpeet, toiveet ja asiakkailta saadut palautteet. Teemat, toiveruokapäivät ja erilaiset juhlapyhät tuovat vaihtelua lounasruokailuun. Ruokalistaan saamme vaihtelua käyttämällä sesongin mukaisia raaka-aineita. Ravitsemussuositusten pohjalta suunniteltu terveellinen koulu- ja opiskelijalounas kootaan lautasmallin mukaisesti.

Kajaanin Mamsellilla on käytössä Sydänmerkki. Sydänmerkillä viestimme asiakkaillemme terveellisistä ruokavaihtoehdoista ja ravitsemussuositusten mukaisista aterioista.

Sydänmerkki - Parempi valinta

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ruokailua tuetaan opiskelijaravintola Foxissa valtion varoin Kelan maksamalla ateriatuella. Tuki antaa opiskelijoille mahdollisuuden nauttia kriteerien mukaisen ja monipuolisen aterian kohtuulliseen opiskelijahintaan.

Erityisruokavaliot

Noudatamme erityisruokavalioiden valmistamisessa Kansallista allergiaohjelmaa ja ruoka-aineallergioiden Käypä hoito- suosituksia. Valmistamme erityisruokavaliot lääkärintodistuksen ja ilmoituslomakkeen tietojen perusteella.

Erityisruokavaliosta ilmoittaminen

  1. Erityisruokavaliotarve ilmoitetaan päiväkotiin tai kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
  2. Erityisruokavaliolomake tulostetaan ja täytetään.
  3. Lääkärintodistus ja erityisruokavalioilmoituslomake toimitetaan päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen keittiölle.

Kajaanin Mamselli

Erityisruokavaliolomake (PDF)