Olet täällä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ennen kaavan vireille tuloa. Vireille tulosta lähtien koko vireilläoloajan kaavaa koskevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on mahdollista tutustua Kajaani Infossa, kaupunginkirjaston lukusalissa ja kaavoituksen verkkosivuilla. OAS on opas yksittäisen kaavan kaavoituksen kulkuun ja osallistumiseen ja antaa lähtötiedot kaavasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan ennen kaavan vireille tuloa ja siihen on mahdollista tutustua kaavaprosessin ajan vireille tulosta lähtien. Siitä ilmenee kaavan tarkoitus, tavoitteet, selvitystarpeet, arvioitavat vaihtoehdot, osalliset, milloin ja miten kaavoitukseen voi osallistua, aikataulu ja yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää kaavaprosessin aikana.

Mikäli osallinen havaitsee puutteita osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, kannattaa osallisen olla yhteydessä suoraan kaavoittajaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää tarpeen vaatiessa kaavoituksen kulun aikana.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 §, joka koski neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, on kumottu asetuksella 24.5.2017/298.

 

MRL 8 luku. 63 §, 64 §

MRA 7 luku. 34§