Hyppää sisältöön

Erityisuimaranneke

Asiakas saa edun esittämällä Kela – kortin tai lääkärin asettaman diagnoosin tai lääketieteellisen selvityksen. Kriteereinä rannekkeeseen toimii ICD-10, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä, jonka WHO on kehittänyt. Kriteerin pohjana on vesiliikunnan ja kuntosalitoiminnan tutkitusti myönteiset vaikutukset henkilön toimintakykyyn. Erityisuimarannekkeen tavoitteena on aktivoida henkilöä omaehtoisen liikunnan pariin.

Erityisuimaranneke on uinnin ja kuntosalin vuosiranneke. Ranneketta voi käyttää vesiliikuntakeskuksen aukioloaikoina kerran päivässä. Ranneke myydään myös ulkopaikkakuntalaisille. Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastetaan määräajoin. Myöntämisperusteista vastaa Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta, joka pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

Erityisuimarannekkeen hinta on 129,60 €/vuosi/hlö (sis. uinti ja kuntosali) + rannekemaksu 6,50 €/ranneke.

Ranneke on voimassa vuoden ostopäivästä. Hinnanmuutokset ovat mahdollisia vuosittain. Erityisuimaranneke on uimahallikohtainen. Suunniteltua vuosittaista huoltotaukoa ei hyvitetä.

 • Asiakkaan tulee esittää myöntämisperusteiden mukaiset kriteerit rannekkeen ostamiseen. Erityisuimaranneketta ei myönnetä mikäli asiakas ei täytä myöntämisperusteita. Erityisuimarannekkeen väärinkäyttö johtaa rannekkeen mitätöimiseen.

  Kriteerit joilla rannekkeen voi ostaa vesiliikuntakeskuksen kassalta: Henkilöllisyystodistus tulee esittää kassalla.

  Nämä löytyvät Kela-kortista:

  • astmaatikot, kelakortin tunnus 203
  • diabeetikot, kelakortin tunnus 103
  • lihastautia sairastavat, kelakortin tunnus 108
  • mielenterveyspotilaat, kelakortin tunnus 112 tai 188
  • ms-potilaat, kelakortin tunnus 109 tai 303
  • Parkinsonin- tauti, kelakortin tunnus 110
  • reumasairaat, kelakortin tunnus 202
  • sepelvaltimotautia sairastavat, kelakortin tunnus 206
  • sydämen vajaatoimintaa sairastavat, kelakortin tunnus 201
  • kuulovamma haittaluokka 8
  • näkövamma, näkövammaiskortti (kortin saa näkövammaisten keskusliitosta)
  • epilepsia, kelakortin tunnus 111, 181, 182, 183

  Alla olevissa tapauksissa toimita sairauskertomus tai lääketieteellinen selvitys ja yhteystietosi suljetussa kirjekuoressa vesiliikuntakeskus Kaukaveden aulassa olevaan E-ranneke palautelaatikkoon. Päätöksen arvioitu vastausaika on noin kaksi viikkoa.

  • CP-vammaiset (diagnoosi G80), kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13), lääketieteellinen selvitys
  • invalidit, vaikea vammaiset, tuki- ja liikuntaelinsairaat; haitta-aste vähintään 55% tai haittaluokka 11,lääketieteellinen selvitys
  • kehitysvammaiset kehitysvammahuollon lausunto tai kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
  • lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73), lääketieteellinen selvitys
  • mielenterveyspotilaat (diagnoosi F32.2) ,lääketieteellisessä selvityksessä F 32.2
  • polion jälkitilat, lääketieteellinen selvitys
  • syöpäpotilaat (diagnoosi C-00-C96) , lääketieteellinen selvitys
  • vammaiset lapset lääketieteellinen selvitys (esim. adhd, autistit, epilepsia, sydänlapset, syöpää sairastavat, diastrofinen dysplasia (Q77), sääriamputaatiot molemmissa jaloissa)
  • uniapneapotilaat, lääketieteellinen selvitys
  • motoriikan kehityshäiriö F 82
  • elinsiirrot, lääkärintodistus
  • fibromyalgia 79.0 –79.2
  • kehityksellinen kielihäiriö, alle 18 v. (diagnoosi F80.2 tai F80.1), lääketieteellinen selvitys
  • lyhyt kasvuiset aikuiset Q77
  • dystonia
  • sarkoidoosi

  Lääketieteellisellä selvityksellä tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto).

  Erityisuimarannekkeen ostaminen ja lataaminen tapahtuu kassalla. Ranneketta ei ladata toimistossa.

 • Joidenkin asiakkaiden on mahdollista saada nk. ”2-ranneke”, joka oikeuttaa asiakkaan saamaan täysi-ikäinen (18 v.) avustaja maksutta mukaan. Mikäli erityisuimarannekkeen haltija tarvitsee avustusta puku- ja peseytymistiloissa tulee avustajan olla rannekkeen haltijan kanssa samaa sukupuolta.

  2-rannekkeeseen oikeutettuja ovat:

  • kehitysvammaiset (2-rannekkeen saa kassalta)
   CP –vammaiset (2-rannekken saa kassalta)
  • näkövammaiset (2-rannekkeen saa kassalta)
  • dysfaatikot (alle 18 v.) (2-rannekkeen saa kassalta)
  • alle 10- vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset (2-rannekkeen saa kassalta)
  • harkinnanvaraiset, lääkärin tai fysioterapeutin lausunto avustajan tarpeesta tai kuntoutussuunnitelma (2-rannekkeeseen lupa toimistosta)