Olet täällä

Viestintä ja markkinointi

Suvantorannassa. Kuva: Reijo Haukia

 

Netvisa

Kajaanin kaupungin avoin ja vuorovaikutteinen viestintä tukee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kajaani kasvun kärjessä

Kajaanin kaupungin peruslinjaukset määritellään kaupunkistrategiassa. Viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet johdetaan kaupunkistrategian linjauksista. Viestinnällä ja markkinoinnilla tuetaan kaupunkistrategian toteutumista.

Kaupunkistrategian visio 2018 on Kajaani kasvun kärjessä. Strategiset päämäärät ovat Kajaani kasvukeskukseksi ja hyvinvointia lisäävä sujuva arki. Vision ja päämäärien toteuttamisen mahdollistajia ovat muun muassa positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista sekä halu auttaa yritysten kasvua ja osaavan työvoivan saatavuuden turvaaminen.

Kajaanin kaupungin järjestämistä palveluista, taloudesta, valmistelussa olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista on annettava riittävästi tietoja. Lisäksi on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Kajaanin kaupungin viestintä on selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja viestinnässä otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Tuula Heikkinen
viestintäsihteeri
puh. 044 7100 234
tuula.heikkinen(at)kajaani.fi

Seuraa Kajaanin kaupunkia sosiaalisessa mediassa

Facebook: www.facebook.com/kajaaninkaupunki

Instagram: kajaanin_kaupunki
Lisää oma Kajaaniaiheinen kuvasi Instragramiin #kajaanikuvat

Neuvontaa kaupungin palveluista

Kuntaliiton kuntaviestintä

Kajaanin kaupungin tiedotuslehti 2015

Kajaanin kaupungin graafinen ohjeistus

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 – 2018

 

 

 

Viimeksi muokattu

4.6.2018