Olet täällä

Lapset

Kajaanin varhaiskasvatuksessa lapsen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain ja tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on...
Kajaanin kaupungissa järjestetään esiopetusta kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa.
Jormuan koulu on Oulujärven rannalla sijaitseva kyläkoulu. ...
Taideoppilaitoksena Kainuun musiikkiopiston tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta sekä antaa...
Kainuun musiikkiopisto uudistaa toimintaansa. Jatkossa ei enää tarvitse jännittää pääsykokeissa, vaan halukkaat pääsevät suoraan soittamaan...
Kajaanin Keskuskoulu on perusopetuksen koulu, jossa oppilaat ovat 3.-9. luokkalaisia.
Kajaanin sairaalakoulu tarjoaa perusopetusta Kainuun keskussairaalassa hoidossa oleville peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. ...
Taiteen perusopetusta antavassa Visuaalisten taiteiden koulussa tutustutaan väreihin, esineisiin, muotoiluun, luontoon, arkkitehtuuriin ja...
Lapsille suunnattua käsityön taiteen perusopetusta annetaan Kaukametsän opiston Visuaalisten taiteiden koulussa. Käsityökoulun kursseilla voi...
Kaukametsän sanataidekoulu on seitsemän vuotinen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusopintojen laajuista opetusta antava oppilaitos.
Kajaanin kaupungin perusopetus järjestää perinteiset oppilasurheilun kilpailutapahtumat 3.-6. ja 7.-9. luokkalaisille.
Perusopetus järjestää lukuvuosittain koulukuljetuksen yli 780 perusopetuksen oppilaalle sekä 30 esiopetuksen oppilaalle. Ensisijaisesti...
Kajaanin Mamselli tarjoaa monipuolisen kouluruoan kajaanilaisille koululaisille.
Kouluterveydenhuolto on ennalta ehkäisevää toimintaa, joka ylläpitää ja parantaa oppilaan hyvinvointia.
Kuluntalahden koulu on maaseutumaisessa ympäristössä sijaitseva alaluokkien kyläkoulu.
Laadukasta perusopetusta suurella sydämellä, yhteistyötä tehden -huomista varten
Lapsen hoitaminen kotona voi valita lapsen hoitamisen kotona kotihoidontuella tai vaihtoehtoisesti palkkaamalla hoitajan perheen kotiin.
Leikkikerhotoiminta on tarkoitettu 3-5-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole muiden päivähoitopalveluiden piirissä. Kerhotoimintaa järjestetään...
Kaikille alle 10-vuotiaille lapsille ja koko perheelle tarkoitettu liikennepuisto.
Lohtajan koulu on turvallinen oppilaan omatoimisuutta ja yhteistyötaitoja kehittävä kunnon koulu. ...
Nuorisopalvelut järjestää koululaisten lomien aikana retkiä, kursseja, tapahtumia ja leirejä yhdessä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Musiikkileikkikoulussa eli muskarissa voi käydä kolmen kuukauden ikäisestä vauvasta esikouluikään asti
Otanmäen peruskoulu antaa perusopetusta vuosiluokille 1-9. Koulussa toimii myös esiopetus.
Kajaanissa on 13 peruskoulua eri puolilla kaupunkia.
Kajaanin peruskoulujen opetustyö on korkeatasoista. Kouluissa noudatetaan aina uusimpiin ohjeisiin perustuvia opetussuunnitelmia. Koulujen työtä...
Silmun tehtävänä on toteuttaa leikkikerhotoimintaa kotona oleville 3-5-vuotiaille lapsille, toteuttaa avointa toimintaa kajaanilaisille lapsiperheille
Toiminnan tarkoituksena on saattaa lapsiperheitä yhteen, tarjota heille yhdessäoloa ja mukavaa puuhastelua.
Soidinsuon koulussa opetetaan Lehtikankaan alueen 1 - 6 luokkien oppilaita.
Teppanan koulussa annetaan perusopetusta turvallisessa ja lasta arvostavassa ympäristössä.
Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Tavoitteena edistää lasten tasapainoista kasvua,...
Vuolijoen koulu on perusopetusta 1-6 luokille antava koulu Kajaanin Vuolijoen kylällä.