Hyppää sisältöön
Kädet näppäimistöllä

Yritysten ja yhdistysten työllisyys­avustus

 

Kuntalisä

Kuntalisän tavoitteena on kannustaa työnantajia palkkaamaan osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.

Mitä?

  • Kuntalisää maksetaan yrityksille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille
  • Kuntalisää maksetaan enintään 8 kk ja minimissään 1 kk
  • Kuntalisän suuruus on yrityksille enintään 400e/kk (tukikatto 3200e, 8 x 400e/kk)
  • Oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin opintoihin (perus- tai täydennyskoulutus) kuntalisän suuruus on 1 vuoden ajalta 200e/kk ja 2 sekä 3 vuoden ajalta 100e/kk (tukikatto 4800e/hlö)
  • Edellytyksenä on aina työehtosopimuksen mukainen palkka työllistettävälle ja vähintään 18 h viikkotyöaika
  • Kuntalisä on harkinnanvarainen tuki, jota tulee hakea ennen työllistettävän palkkaamista

Mihin tarkoitukseen?

  • Palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdytys-, ohjaus- ja työtehtävän hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin
  • Edellytetään työantajalta työllistettävän aktiivista ohjausta, tukemista ja hänen perehdyttämistään työtehtäviin
  • Kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa ja myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksenä tukena
  • Lisäksi yhdistykset voivat 1.1.2022 alkaen hakea kuntalisää myös palkkauskuluihin, mikäli työllistettävän viikkotyöaika ylittää 80% kokonaistyöajasta. Kuntalisän suuruus on tuolloin maksimissaan 500e/kk. Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä, koulutuskorvaus ja mahdolliset muut avustukset) eivät saa ylittää kokonaispalkkakustannuksia. Mahdollinen ylitys vähentää kuntalisää.

Kenelle?

Kainuulaiselle työnantajalle, joka työllistää kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän henkilön

Miten?

Kuntalisää haetaan sähköisesti. Hakeminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

 

Työllisyysavustukset kaupungin kumppanuus­yhdistyksille

Kajaanin kaupungin työllisyysavustusten hakuaika vuodelle 2022 on umpeutunut. Avustuksia myönnetään kerran vuodessa. Seuraavasta avustusten hausta ilmoitetaan tällä sivustolla marraskuussa 2023.  Työllisyysavustusta voi hakea yhdistys, jonka toimipaikka on Kajaani tai yhdistys, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Kajaaniin. Avustettavan toiminnan tulee edistää kajaanilaisten pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen vahvistamista. Erityisenä painopisteenä on ollut nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten tukeminen työhön ja koulutukseen.

Myöntämisperusteet työllisyysavustuksille

Yhteystiedot