Hyppää sisältöön
Kädet näppäimistöllä

Yritysten ja yhdistysten työllisyys­avustus

Kuntalisä

Kuntalisän tavoitteena on kannustaa yrityksiä palkkaamaan osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.

Mitä?

  • Kuntalisää maksetaan yrityksille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille
  • Kuntalisää maksetaan enintää 8 kk ja minimissään 1 kk
  • Kuntalisän suuruus on enintään 400e/kk (tukikatto 3200e, 8 x 400e/kk)
  • Oppisopimustyösuhteeseen ammattillisiin opintoihin (perus- tai täydennyskoulutus) 1 vuoden ajalta 200e/kk ja 2 sekä 3 vuoden ajalta 100e/kk (tukikatto 4800e/hlö)
  • Edellytyksenä on työehtosopimuksen mukainen palkka työllistettävälle ja vähintään 18 h viikkotyöaika
  • Kuntalisä on harkinnanvarainen tuki, jota tulee hakea ennen työllistettävän palkkaamista

Mihin tarkoitukseen?

  • Palkkaamisesta syntyviin työtila-, työvaate-, perehdytys-, ohjaus- ja työtehtävän hoitamiseen tarvittavien lupakorttien hankkimiskustannuksiin
  • Edellytetään työantajalta työllistettävän aktiivista ohjausta, tukemista ja hänen perehdyttämistään työtehtäviin
  • Kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa ja myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksenä tukena

Kenelle?

Kainuulaiselle työnantajalle, joka työllistää kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän henkilön

Työllisyysavustukset kaupungin kumppanuus­yhdistyksille

Kajaanin kaupungin työllisyysavustusten hakuaika ilmoitetaan tällä sivustolla. Avustuksia myönnetään kerran vuodessa. Vuoden 2021 avustukset ovat jo myönnetty.  Työllisyysavustusta voi hakea yhdistys, jonka toimipaikka on Kajaani tai yhdistys, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Kajaaniin. Avustettavan toiminnan tulee edistää kajaanilaisten pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen vahvistamista. Erityisenä painopisteenä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten tukeminen työhön ja koulutukseen.

Hakemuksen täyttäminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

Myöntämisperusteet työllisyysavustuksille

Yhteystiedot