Hyppää sisältöön

Kylä- ja kaupunginosaohjelma

Kajaanin kylä- ja kaupungiosaohjelman tavoitteena on kylien ja kaupunginosien vetoivoimaisuuden ylläpitäminen ja parantaminen. Ohjelmalla tuetaan asukkaiden omaehtoista toimintaa, jolla he kehittävät asuinalueitaan houkuttelevana vaihtoehtona asumiselle ja yrittämiselle.

Ojelmakausi 2014-2020

Ohjelmakaudessa tarkastellaan maaseutumaisten alueiden kehittämiskysymyksiä asukkaiden ja toimijoiden näkökulmasta ja pyritään vahvistamaan alueiden kehitysedellytyksiä. Ohjelmassa määritellään kylien ja kaupunginosien rooli kaupungin kehittämisessä ja osana kaupungin talous- ja toimintasuunnittelua. Kajaanin kaupunkistrategian kokonaisuudessa ohjelma on yksi kuudesta poikkileikkaavasta alaohjelmasta.

Keskeistä on kylien ja kaupunginosien saaminen luontevaksi osaksi kaupungin strategian ja talousarvion valmistelua ja toteutusta. Kylien  ja kaupunginosien asioita liitetään kyläsuunnitelmista ohjelman kautta talousarvion tiedontuotantoon, päätöksentekoon, johtamiseen ja kansalaiskeskusteluun.

Ohjelmakauden neljä teemaa

Yhteisöllisyyden ja kansalaisvaikuttamisen teeman toimenpiteiden tavoitteena on, että Kajaanissa yhteisölisiä, turvallisia ja aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, joiden kehittäminen on asukaslähtöistä, suunnitelmallista, eri-ikäisten tarpeet huomioon ottavaa ja kaupungin sekä maaseudun vuorovaikutsta tukevaa.

Palvelujen teeman toimenpiteiden tavoitteena on, että kylissä ja kaupunginosissa on lasten ja nuorten kasvatuspalveluja sekä omaehtoista, asukaslähtöistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointia tukevaa harraste- ja palvelutoimintaa. Kuntalaisten tasa-arvoa sote-palvelujen saatavuudessa tuetaan monipuolisilla ja monimuotoisilla asukasta lähelle tulevilla palveluilla.

Ympäristön, asumisen ja yhteyksien teeman tavoitteena on, että mahdollisuus tilavaan ja luontoläheiseen asumiseen kylillä ja kaupunginosissa säilyy ja paranee, kun niiden kaavoitus, vesi- ja jätevesihuolto, asuinympäristöt ja yhteydet ovat kunnossa.

Elinkeinojen, yrittäjyyden ja työn teeman tavoitteena on parantaa maaseutuelinkeinojen ja -yrittäjyyden kehittymisen toimintaedellytyksiä erityisesti luonnonvaroihin, luontoon ja palveluyrittäjyyteen perustuvassa yritystoiminnassa sekä erityisesti nuorten työllistymisessä.