Hyppää sisältöön

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalveluiden asiakkaita ovat turvapaikanhakijat.
Vastaanottokeskus (VOK) varmistaa turvapaikanhakijoiden majoituksen, perustoimeentulon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä alkuperehdytyksen turvapaikkaprosessin aikana.
Vastaanottopalvelut on määritelty Suomen laissa.

Turvapaikanhakija hakee kansainvälistä suojelua

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee oleskelulupaa vieraasta valtiosta suojelun perusteella.
Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänen katsotaan olevan suojelun tarpeessa. Mikäli turvapaikan saamisen kriteerit eivät täyty, oleskeluluvan voi saada toissijaisen suojelun perusteella. Oleskelulupa voidaan myöntää myös yksilöllisen inhimillisen syyn, maasta poistumisen estymisen tai ihmiskaupan uhriksi joutumisen vuoksi.

Turvapaikkahakemus tehdään henkilökohtaisesti heti maahan saapumisen jälkeen rajaviranomaiselle tai poliisille.
Turvapaikkapäätökset tekee turvapaikkapuhuttelun perusteella Maahanmuuttovirasto (Migri).
Turvapaikan kriteerit on määritelty laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joihin Suomi on sitoutunut.

Tutustu lakiin kansainvälisestä suojelusta FINLEX (301/2004)

Vastaanottokeskuksessa neuvotaan ja ohjataan arkeen liittyvissä asioissa

Kajaanissa turvapaikanhakijoiden majoitus on järjestetty vastaanottokeskuksen vuokraamiin kaupungin asuntoihin eri puolille kaupunkia (perheittäin tai 3-5 henkilön soluasunto).
Asiakkaat  ohjataan sosiaali- ja terveyspalveluihin vastaanottokeskuksesta.
Turvapaikanhakijoille järjestetään opintotoimintana suomen kielen opetusta Kaukametsän opistossa.
Tarvittaessa asiakas saa vastaanottokeskuksesta apua vapaaehtoiseen paluuseen.
Vastaanottokeskuksen toimintaa ohjaa Maahanmuuttovirasto (Migri).

Tutustu lakiin kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta FINLEX (746/2011)

Harrastustoimintaa turvapaikanhakijoille Kajaanissa