Hyppää sisältöön

Kehittämistyö

Kajaanin kaupungin Kansainvälisten palveluiden kehittämistyön  tavoitteena on vahvistaa, tehostaa ja nopeuttaa Kajaaniin ja Kainuuseen  muuttaneiden ulkomaalaisten asettumista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

KAUSI–hanke:
Kausi- ja vuokratyöntekijöiden juurruttaminen Kainuuseen

KAUSI-pilottihankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka tukee ulkomaalaisten työntekijöiden ja heidän perheidensä pysyvää asettumista Kainuuseen.

Hankkeessa kartoitetaan Kainuussa olevien ulkomaalaisten kausi- ja vuokratyöntekijöiden – ja heidän puolisoidensa – koulutus, osaaminen ja halukkuus jäädä maakuntaan sekä tahot, jotka ovat kiinnostuneita palkkaamaan osaajia pidempiaikaisiin työsuhteisiin.
Hankkeen kautta tuetaan rekrytointiprosessia sekä työntekijän ja työnantajan sujuvaa arkea työpaikalla. Tämän lisäksi tuetaan työntekijän – ja hänen perheensä – kotoutumista Kainuuseen.

Hankeaika on 1.5.2021-30.4.2022.

Hanketta rahoitetaan Kainuun liiton Siltasopimuksen kautta ja omarahoitusosuudessa ovat mukana Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin kansainväliset palvelut.

KAUSI-hankkeen yhteystiedot

KASPA-hanke:
Kansainvälistä ohjausta ja neuvontaa Kajaanissa

Hankkeella kehitetään Kajaanin kaupungin asiakaspalvelun ohjaus- ja neuvontatyötä.

Hankkeessa toteutetaan monikanavaista tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelua kaikille Kajaaniin ja Kainuuseen muuttaneille ulkomaalaisille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja palveluntuottajille.

Hankkeen aikana perustetaan International info osaksi Kajaani infon toimintaa sekä Kainuun kansainvälinen foorumi palveluiden kehittämisen tueksi.

Hankeaika: 1.9.2020-31.8.2021.

Hankkeen rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Kajaanin kansainväliset palvelut.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin kansainväliset palvelut.

KASPA-hankkeen yhteystiedot

TOPPA-hanke:
Kansainväliset ammattilaiset, opiskelijat ja heidän perheensä kotona Kainuussa

Hanke palvelee kansainvälisiä ammattilaisia, opiskelijoita ja heidän perheitään Kainuuseen asettautumisen eri vaiheissa ja tilanteissa ennen muuttoa ja sen jälkeen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalli ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja heidän perheidensä asettautumisen tukemiseksi Kajaaniin ja Kainuuseen.

Hankeaika:  1.3.2020-30.6.2022

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama (ESR). Hanke on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttaman valtakunnallisen Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä  kasvukeskuksiin koordinointihankkeen alahanke.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin kansainväliset palvelut.

Tustustu palveluesitteeseemme suomeksi

Palveluesite työnantajalle

TOPPA-hankkeen yhteystiedot