Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus

Kehittämistyö

Kajaanin kaupungin Kansainvälisten palveluiden kehittämistyön  tavoitteena on vahvistaa, tehostaa ja nopeuttaa Kajaaniin ja Kainuuseen  muuttaneiden ulkomaalaisten asettumista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

International Info Kajaani-hanke

Hankkeella kehitetään  ja vakiinnutetaan Kajaanin kaupungin kansainvälisten palveluiden asiakaspalvelupisteen ohjaus- ja neuvontatyötä.

Hankkeessa toteutetaan monikanavaista tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelua kaikille Kajaaniin ja Kainuuseen muuttaneille ulkomaalaisille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja palveluntuottajille.

Hankeaika: 1.9.2022-31.8.2023.

Hankkeen rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Kajaanin kansainväliset palvelut.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin kansainväliset palvelut.

International Info Kajaani-hankkeen yhteystiedot

Päättyneet hankkeet

KAUSI–hanke:
Kausi- ja vuokratyöntekijöiden juurruttaminen Kainuuseen

KAUSI-pilottihankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, joka tuki ulkomaalaisten työntekijöiden ja heidän perheidensä pysyvää asettumista Kainuuseen.

Hankkeessa kartoitettiin Kainuussa olevien ulkomaalaisten kausi- ja vuokratyöntekijöiden – ja heidän puolisoidensa – koulutus, osaaminen ja halukkuus jäädä maakuntaan sekä tahot, jotka olivat kiinnostuneita palkkaamaan osaajia pidempiaikaisiin työsuhteisiin.
Hankkeen kautta tuettiin rekrytointiprosessia sekä työntekijän ja työnantajan sujuvaa arkea työpaikalla. Tämän lisäksi tuettiin työntekijän – ja hänen perheensä – kotoutumista Kainuuseen.

Hankeaika oli 1.5.2021-31.7.2022.

Hanketta rahoitettiin Kainuun liiton Siltasopimuksen kautta ja omarahoitusosuudessa olivat mukana Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Hankkeen toteutuksesta vastasi Kajaanin kansainväliset palvelut.

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Natalia Alava.
Natalian tavoittaa hankkeen päättymisen jälkeen sähköpostiosoitteesta natalia.alava@kamk.fi

TÄSMÄ-hanke:
Täsmäosaajia täsmätarpeeseen ulkomailta

TÄSMÄ-hankkeen tavoitteena oli luoda kansainvälisten osaajien täsmärekrytointimalli Kainuuseen.
Hankkeessa konkretisoitiin prosessi, jossa työvoimapulasta kärsivälle alalle rekrytoidaan työvoimaa EU- / ETA maista.
Hankkeen aikana mallinnettiin prosessi, jossa ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnin ohella tuetaan heidän – ja heidän perheidensä – pidempiaikaista asettumista Kainuuseen.

Hankeaika 1.1.2021-31.3.2022.

Hanketta rahoitettiin Kainuun liiton Siltasopimuksen kautta ja omarahoitusosuudessa ovat mukana Kajaani, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi.

Hankkeen toteutuksesta vastasi Kajaanin kansainväliset palvelut.

TOPPA-hanke:
Kansainväliset ammattilaiset, opiskelijat ja heidän perheensä kotona Kainuussa

Hanke palveli kansainvälisiä ammattilaisia, opiskelijoita ja heidän perheitään Kainuuseen asettautumisen eri vaiheissa ja tilanteissa ennen muuttoa ja sen jälkeen.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää palvelumalli ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja heidän perheidensä asettautumisen tukemiseksi Kajaaniin ja Kainuuseen.

Hankeaika:  1.3.2020-30.6.2022

Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama (ESR). Hanke oli Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttaman valtakunnallisen Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä  kasvukeskuksiin koordinointihankkeen alahanke.

Hankkeen toteutuksesta vastasi Kajaanin kansainväliset palvelut.