Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus

Kehittämistyö

Kajaanin kaupungin Kansainvälisten palveluiden kehittämistyön  tavoitteena on vahvistaa, tehostaa ja nopeuttaa Kajaaniin ja Kainuuseen  muuttaneiden ulkomaalaisten asettumista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

International Info Kajaani-hanke

Hankkeella kehitetään  ja vakiinnutetaan Kajaanin kaupungin kansainvälisten palveluiden asiakaspalvelupisteen ohjaus- ja neuvontatyötä.

Hankkeessa toteutetaan monikanavaista tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelua kaikille Kajaaniin ja Kainuuseen muuttaneille ulkomaalaisille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja palveluntuottajille.

Hanke on jatkoa KASPA-hankkeelle.

Hankeaika: 1.9.2021-31.8.2022.

Hankkeen rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Kajaanin kansainväliset palvelut.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin kansainväliset palvelut.

International Info Kajaani-hankkeen yhteystiedot

KAUSI–hanke:
Kausi- ja vuokratyöntekijöiden juurruttaminen Kainuuseen

KAUSI-pilottihankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka tukee ulkomaalaisten työntekijöiden ja heidän perheidensä pysyvää asettumista Kainuuseen.

Hankkeessa kartoitetaan Kainuussa olevien ulkomaalaisten kausi- ja vuokratyöntekijöiden – ja heidän puolisoidensa – koulutus, osaaminen ja halukkuus jäädä maakuntaan sekä tahot, jotka ovat kiinnostuneita palkkaamaan osaajia pidempiaikaisiin työsuhteisiin.
Hankkeen kautta tuetaan rekrytointiprosessia sekä työntekijän ja työnantajan sujuvaa arkea työpaikalla. Tämän lisäksi tuetaan työntekijän – ja hänen perheensä – kotoutumista Kainuuseen.

Hankeaika on 1.5.2021-31.7.2022.

Hanketta rahoitetaan Kainuun liiton Siltasopimuksen kautta ja omarahoitusosuudessa ovat mukana Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin kansainväliset palvelut.

KAUSI-hankkeen yhteystiedot

TÄSMÄ-hanke:
Täsmäosaajia täsmätarpeeseen ulkomailta

TÄSMÄ-hankkeen tavoitteena on luoda kansainvälisten osaajien täsmärekrytointimalli Kainuuseen.
Hankkeessa konkretisoidaan prosessi, jossa työvoimapulasta kärsivälle alalle rekrytoidaan työvoimaa EU- / ETA maista.
Hankkeen aikana mallinnetaan prosessi, jossa ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnin ohella tuetaan heidän – ja heidän perheidensä – pidempiaikaista asettumista Kainuuseen.

Hankeaika 1.1.2021-31.3.2022.

Hanketta rahoitetaan Kainuun liiton Siltasopimuksen kautta ja omarahoitusosuudessa ovat mukana Kajaani, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin kansainväliset palvelut.

TÄSMÄ-hankkeen yhteystiedot

Keijo Kinnunen
Hankepäällikkö
+358 447970948 / keijo.kinnunen@kao.fi

TOPPA-hanke:
Kansainväliset ammattilaiset, opiskelijat ja heidän perheensä kotona Kainuussa

Hanke palvelee kansainvälisiä ammattilaisia, opiskelijoita ja heidän perheitään Kainuuseen asettautumisen eri vaiheissa ja tilanteissa ennen muuttoa ja sen jälkeen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalli ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja heidän perheidensä asettautumisen tukemiseksi Kajaaniin ja Kainuuseen.

Hankeaika:  1.3.2020-30.6.2022

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama (ESR). Hanke on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttaman valtakunnallisen Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä  kasvukeskuksiin koordinointihankkeen alahanke.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin kansainväliset palvelut.

 

TOPPA-hankkeen yhteystiedot