Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 12.6.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Päätös suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemuksesta 205-401-8-87, Hevossuo. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan esityslistan mukaisin perusteluin ja ehdoin.

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on tarkastanut ilmoituksen ja siihen liittyvät asiakirjat ja myönsi Pölkky Oy:lle luvan ilmoituksen mukaiseen sahalaitoksen toimintaan kiinteistöllä 205-7-1-12. Toiminnassa tulee noudattaa ilmoituksessa ja liitteinä olleissa asiakirjoissa esitettyä sekä annettuja lupamääräyksiä. Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lausunto hakemuksesta ruoppaamisesta vesialueella 205-876-1-2, Kuluntalahti. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto antoi asiaan esityslistan mukaisen lausunnon.

Linkki esityslistaan