Hyppää sisältöön

Torni jalustalla – Kainuun keskussairaala ja Uusi sairaala

Kainuun keskussairaalan vaiheita ja sairaala-arkkitehtuuria Kainuun Museossa

Kainuun Museon talven 2021 näyttely Torni jalustalla – Kainuun keskussairaala ja Uusi sairaala kertoo keskussairaaloiden ja keskussairaalarakentamisen historiasta sekä kainuulaisesta että valtakunnallisesta näkökulmasta. Näyttely tuo esille sairaalarakentamiseen ja -arkkitehtuuriin vaikuttaneita näkökulmia sekä sairaalatyön arkea. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Kainuun soten kanssa.

”Kehittyneellä sairaalalla on monia funktioita: se on tila tutkimukselle ja hoidolle, lääkinnälle ja virkistykselle, koulutukselle ja elämäntyölle; se on rakennus ravintolalle ja hotellille, virastolle ja työpajalle; se on ympäristö elämään tuleville ja elämästä erkaneville; se on alue tarkoin ohjatulle järjestelmälle ja arvaamattomille tapahtumille.” arkkitehti Veijo Martikainen

Vaikka Kajaaniin oli saatu ensimmäinen sairaala vuonna 1656, oli Kainuu vielä 1800-luvun alussa sairaanhoidon suhteen takapajula. Elias Lönnrotin virkakaudella 1830-luvulla Kainuuseen saatiin ensimmäiset julkiset sairas-huoneet ja vuonna 1873 Kajaanin yleinen sairaala aloitti toimintansa.

Vuonna 1943 hyväksytty keskussairaalalaki antoi alkusysäyksen koko maan kattavan sairaalaverkon rakentamiselle. Keskussairaalarakentamisen taustalla olivat hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteet kattavan ja korkealaatuisen sairaanhoidon järjestämisestä tasapuolisesti koko väestölle asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Keskussairaalaverkoston rakentaminen aloitettiinkin alueilta, jotka olivat sairaanhoidon osalta jääneet pahimmin muista alueista jälkeen ja Kainuu oli yksi niistä.

Arkkitehtikilpailuilla on ollut merkittävä vaikutus yleissairaalatyyppien kehitykseen. Kainuun keskussairaalan arkkitehtikilpailun voittajaksi vuonna 1962 valittiin yhden tunnetuimman 1960-luvun sairaalasuunnittelijamme Reino Koivulan ehdotus ”Rypäle”. Sairaalan rakentaminen pääsi vauhtiin vuoden 1965 helmikuussa talousrakennuksen perustan louhintatöillä ja suurelle yleisölle keskussairaala avattiin 2.6.1969, jolloin ovensa avasivat kirurginen -, synnytys- ja korvaosasto.

Kainuun keskussairaala edusti tyypiltään torni jalustalla -sairaaloita, joita rakennettiin 1960-luvulla Kajaanin lisäksi Helsinkiin, Kotkaan ja Turkuun. Torni jalustalla -tyypin sairaaloissa on matala, yleensä yksi- tai kaksikerroksinen tutkimus- ja toimenpideosa ja korkea vuodeosastotorni. Arkkitehtuurissa haettiin modernimpaa il-mettä tasakatoilla ja nauhaikkunoilla.

Näyttely tukeutuu muun muassa Museoviraston Rakennettu hyvinvointi-kokonaisuuteen, jossa on tutkittu hyvinvointiyhteiskunnan tuottamia rakennettuja ympäristöjä: https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/rakennettu-hyvinvointi

 

Tutustu näyttelyyn