Hyppää sisältöön

Tiedote rakentamisen ja remontoinnin avustuksista 13.5.2022

Remontoijalle tai lämmitysjärjestelmän uusijalle on tarjolla valtion avustuksia ja niihin kannattaa tutustua netissä hyvissä ajoin ennen hankkeeseen ryhtymistä. Kriteerit avustuksen saantiin vaihtelevat ja vertailu kannattaa.

Kajaanin kaupunki ei käsittele avustuksia, mutta myöntää rakentamiseen ja remontointiin liittyviä lupia. Selvitä luvantarve ennen hankkeeseen ryhtymistä. Lue lisää www.kajaani.fi/rakentaminen

 

ELY:n avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopuville

 Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voi hakea niin kauan kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät. Lue lisää: www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

Energia-avustusta asuinrakennuksiin 

ARA, eli asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. ARA myöntää valtion tukia ja avustuksia yhteisöasiakkaille ja korjausavustuksia henkilöasiakkaille niin kauan kuin määrärahat riittävät. Lue lisää: www.ara.fi

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä saat mm. remontointi-työstä joka kohdistuu asuinrakennukseen mutta myös vapaa-ajan asuntoon. Huomaa, että et voi saada kotitalousvähennystä esimerkiksi silloin, jos saat samaan työhön osoitettuja tiettyjä tukia. Lue lisää rajoituksista ja ohjeista: www.vero.fi

 

Yhteistyöterveisin

Rakennusvalvonta