Hyppää sisältöön

Talousneuvola – etsitään ratkaisuja yhdessä!

Talousneuvola järjestetään pääkirjastolla tors­tai­sin 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12. klo 12-15.

Tu­le roh­keas­ti pie­nen tai suu­ren ta­lous­ky­sy­myk­sen kans­sa.

Et tar­vit­se ajan­va­raus­ta, pal­ve­lu on ano­nyy­miä ja mak­su­ton­ta.

Ta­lous­neu­vo­lan asian­tun­ti­joi­na toi­mii so­siaa­li­työn­te­ki­jä, ta­lous- ja vel­ka­neu­vo­ja, ulo­sot­to­vi­ra­no­mai­nen ja Ke­lan vir­kai­li­ja.

Aihealueet