Hyppää sisältöön
Viruksen suurennos

Päivitetty tiedote huoltajille koronapandemiaan liittyen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on koronavirukseen sopivia oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen. Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Erityisen tärkeää on viedä lieväoireinenkin lapsi testiin viiveettä, jos hän tai joku perheenjäsenistä on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai on matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana

 • Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen.  Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta.
 • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana.

Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata. Jos vain lapsilla on oireita, riittää että yksi lapsi testataan. Oireisten nuorten ja aikuisten pitäisi kuitenkin aina mennä testiin, vaikka lapsen testitulos olisi negatiivinen.

Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatus-/esiopetuspäivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajan saapumista. Lapsi on aikuisen valvonnassa. Päiväkotilapsen perheenjäsenen sairastuessa tulee perheenjäsenen koronainfektion mahdollisuus selvittää viivytyksettä. Arvio testaamistarpeesta saadaan soittamalla omalle terveysasemalle tai numeroon 116 117. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin.

Altistuminen koronavirusinfektiolle päiväkodissa tai muualla. Kainuun keskussairaalan tartunnanjäljitystiimi ottaa viivytyksettä yhteyttä jokaiseen kainuulaiseen, jolla todetaan koronavirustartunta. Tartunnanjäljitystä tehdään sekä keskussairaalasta että terveyskeskuksista käsin. Todetulle tartunnalle altistuneisiin otetaan yhteyttä ja heidät määrätään karanteeniin. Päiväkodissa, kotona tai luokassa ei määritetä karanteenitoimia vaan odotetaan yhteydenottoa toiminnan jatkuessa ennallaan yhteydenottoon saakka.

Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen palata.

Lapsi on käynyt testissä tai hänelle on varattu testi. Miten oireettomien perheenjäsenten tulee toimia ennen testituloksen tuloa?

 • Jos muu perhe on oireeton, normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes tulos tulee. Oireisten on pysyttävä kotona kunnes testitulos valmistuu.
 • Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.

Koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja on suositeltavaa jatkaa

Muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ovat:

 • Varhaiskasvatukseen/esiopetukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.
 • Huoltajia pyydetään käyttämään maskia kun tuovat lasta sisälle päiväkotiin, samoin lasta hakiessa. Jos huoltajalla ei ole omaa maskia, maskin saa päiväkodilta.
 • Suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen/esiopetukseen.
 • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina päiväkotiin tullessa sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Aivastamisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään pois heti käytön jälkeen.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Jokaisessa käytettävässä tilassa tulee huomioida tehostettu siivous ja puhtaanapito.
 • Lelujen pesuun ja hygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota
 • Muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti. Poikkeuksena ovat toimintaan tutustuvat lapset ja perheet. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen/esiopetuksen toimintaan järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden. Varhaiskasvatukseen/esiopetukseen tutustutaan oireettomana.

Ryhmät pyrkivät toimimaan tilanteen mukaan omissa tiloissaan. Retkiä tehdään oman ryhmän kanssa lähialueille.

Ruokailutilanteet: Aikuinen jakaa lasten ruoka-annokset.

Siivouksen tehostaminen: Siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja esimerkiksi yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. Ovenkahvat, käsinojat ja valokatkaisijat pyyhitään usein. Leluja pestään usein.

Vanhempainillat ja muut kokoontumiset

Vanhempainiltoja tai muita kokoontumisia ei tällä hetkellä voida järjestää. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa (esim. turvavälit, tilaisuuteen tullaan täysin terveenä)

Uimakoulu

Uimakouluun voidaan osallistua esiopetuksesta normaaliin tapaan. Liikkumiseen päiväkodin ja uimahallin välillä voidaan käyttää julkisia kulkuvälineitä. THL ohjeistaa maskien käytöstä julkisissa kulkuneuvoissa. Noudatamme niitä.

Lapsen vasu- ja LEOPS keskustelut

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu -keskustelujen ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman eli LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana. Tarvittaessa on hyvä pohtia keskusteluihin vaihtoehtoisia toimintatapoja etäyhteyksiä hyödyntämällä. Kevätkauden poikkeusolojen aikana lapsen vasu- ja LEOPS-keskusteluja pidettiin onnistuneesti etäyhteyksin joko erilaisten sovellusten kautta tai puhelimitse.

Harjoittelijat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimipisteissä on usein opiskelijoita suorittamassa opintoihin kuuluvia harjoitteluita. Työharjoitteluja voidaan toteuttaa, jos se on työpaikan puolesta mahdollista. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat onko työympäristö turvallinen opiskelijalle.

Omat lelut: Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Hygienian tehostamisesta huolimatta huomioimme, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut peritään asiakasmaksulain edellyttämällä tavalla. Sivistyslautakunta ei ole päättänyt laajemmista maksuhyvityksistä.

Päivitämme ja tarkennamme näitä ohjeita aina tarpeen vaatiessa.

Kainuun soten ohjeet ja toimenpiteet koronaepidemian kiihtymisvaiheessa:

https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeet-ja-toimenpiteet-koronaepidemian-kiihtymisvaiheessa

 

Miten lasten tapaamisoikeus ja vuoroasuminen järjestetään tartuntariskitilanteessa? 

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä molempiin huoltajiinsa. Tätä oikeutta on vaalittava kaikissa tilanteissa. Lapsen etua tulee aina harkita kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi pienten lasten on tärkeää tavata molempia huoltajia säännöllisesti, eikä suhdetta etähuoltajaan ole välttämättä mahdollista pitää yllä viikkoja etäyhteyksin. Lisäksi tulee huomioida lapsen psyykkinen kuormitus suhteessa tartuntariskiin, jonka suhteen voidaan tarvittaessa konsultoida kunnan tartuntataudeista vastaavaa yksikköä.

Ohjeita huoltajille:

 • Toteuttakaa lapsen tapaamisoikeus ja vuoroasuminen aiemmin päätetyllä tavalla, jos se on mahdollista.
 • Tehkää yhteisymmärryksessä tavanomaisista tapaamis- tai asumisjärjestelyistä poikkeavia tilapäisiä ratkaisuja, jos siihen on välttämätöntä tarvetta. Kiinnittäkää ratkaisussa huomiota lapsen oikeuksien toteutumiseen, kuten oikeuteen pitää yhteyttä hänelle läheisiin henkilöihin.
 • Pohtikaa lapsenne tilannetta yhdessä. Huoltajien yhteistyö luo lapselle turvallisuudentunnetta ja kunnioittaa hänen oikeuksiaan.
 • Toteuttakaa tapaamisjärjestelyt lapsen sekä hänen lähipiirinsä terveyttä ja turvallisuutta ajatellen.
 • Kuljettakaa lapsi toisen huoltajan luokse tavalla, jossa kontaktit toisten ihmisten kanssa ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Ottakaa järjestelyissä huomioon myös se, onko lapsen kodeissa riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Näin ollen esimerkiksi perheessä jossa yksi lapsi on riskiryhmään kuuluva ja muut eivät, voidaan riskiryhmään kuuluvan osalta toteuttaa vahvempia suojaamistoimia kuin muiden lasten osalta.
 • Jos lapsen toisessa perheessä jokin perheenjäsen sairastuu, pitäkää lapsi siinä perheessä, jossa hänellä ei ole riskiä sairastua.
 • Jos lapsi saa koronavirustaudin, hänen on parannuttava ennen tavanomaisiin järjestelyihin palaamista. Lapsen sairastuessa paikalla oleva lapsen huoltaja on vastuussa hoidosta.
 • Jos viranomaiset ovat määränneet teidät karanteeniin, noudattakaa karanteenin virallisia ohjeita. Lapsi ei voi mennä karanteenikotiin tai poistua sieltä karanteenin aikana. Myös viranomaisen ohjeita omaehtoisesta karanteenista tulee noudattaa lapsen tapaamis- ja asumisjärjestelyiden toteuttamisessa.
 • Hyödyntäkää puheluita ja videopuheluita yhteydenpidossa, jos kasvokkaisia tapaamisia täytyy vähentää muiden ihmisten suojelemiseksi.