Hyppää sisältöön

Kainuu on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – vaikutukset Kajaanin kaupungin liikuntayksikön toimintaan

Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä ja Kainuun kunnat ovat todenneet Kainuun olevan koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ohjeet ja suositukset tiukkenevat. Kainuun sote on antanut päivitetyt ohjeet ja toimenpiteet koronaepidemian kiihtymisvaiheessa tiedotteessaan 13.1.2021.

Kainuun antaman suosituksen perusteella kaikki Kajaanin kaupungin liikuntapaikat pysyvät toistaiseksi avoinna asiakkaille, mutta tavanomaista toimintaa rajoitetaan.

Kunnan järjestämä aikuisten ryhmäharrastustoiminta

Toiminta keskeytetään kiihtymisvaiheen vuoksi toistaiseksi. Aikuisten ryhmätoimintaa ovat muun muassa Vesiliikuntakeskus Kaukaveden vesiliikuntaryhmät sekä vertaisohjaajien ryhmät.

Liikuntapaikoilla on merkittävä osuus kajaanilaisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen kannalta, minkä vuoksi liikuntapaikoilla keskitytään toiminnan turvalliseen jatkumiseen vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Liikuntatiloissa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat

Pohjois-Suomen aluehallintaviraston määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa. Näin ollen liikuntatiloissa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat ovat toistaiseksi peruttu.

Yleiset varotoimet

Liikuntapaikoilla kehotetaan noudattamaan yleisiä ohjeita turvaetäisyyksistä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.

 • tule paikalle ainoastaan terveenä
 • pidä turvavälit muihin asiakkaisiin sekä henkilökuntaan
 • käytä kasvomaskia yleisissä tiloissa, jos turvavälin pitäminen ei ole mahdollista (yli 12-vuotiaat)
 • huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

Liikuntapaikoilla on asiakkaille tarjolla käsidesiä. Henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Asiakkaita kehotetaan pukemaan varusteet päälle jo kotona ja viettämään puku- ja pesutiloissa vain välttämätön aika. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaat jaetaan pukutiloihin mahdollisimman väljästi.

 • Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. 12–17-vuotiaille suositellaan enintään 20 henkilön liikuntamuotoja. Toiminnan jatkuessa tulee huomioida ohjeet lähikontaktien välttämisestä. Harrastustoiminnan vuoroille saavat osallistua vain harrastajat, valmentajat ja huoltajat. Vanhemmat saavat mennä tiloihin ainoastaan tarvittaessa. Ryhmiä ohjeistetaan kulkemaan sisätiloissa niin, että asiakkaiden ja eri ryhmien väliset kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

  Aikuisten ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettävän toistaiseksi. Ryhmäharrastusten sijaan suositellaan yksilölajeja ja ulkoliikuntaa.

 • Koulujen uimaopetus ja lasten uimakerhot jatkuvat normaalisti, mutta aikuisten vesiliikuntaryhmät ja saunajooga keskeytetään toistaiseksi. Kaukavedessä kulkevia ryhmiä on ohjeistettu kulkemaan erillään muista asiakkaista ja käyttämään ryhmäpukuhuonetta. Riskiryhmäläisille, seurueille ja perusopetuksen oppilaille on pukuhuoneissa osoitettu omat kaappirivistönsä ja turvavälien pitämisen helpottamiseksi kaappeja on otettu pois käytöstä. Riskiryhmäläisiä ohjeistetaan vierailemaan Kaukavedessä hiljaisina aikoina (pääsääntöisesti arkisin klo 8:00–13:00 ja 19:00–20:00). Saunojen kävijämäärää rajataan 5/8 henkilöön saunasta riippuen.

 • Ulkoliikuntapaikkojen, kuten latujen, ulkojäiden, laavujen sekä retkeilyreittien kunnossapitoon panostetaan ja asiakkaita kehotetaan suosimaan ulkoliikuntaa. Ajantasainen tieto latujen kunnossapidosta löytyy Fluent-latukartasta.

  Ulkoliikuntapaikkojen käyttäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota turvaväleihin ja hygieniaohjeisiin myös ulkotiloissa.

 • Kajaanin kaupungin verkkosivujen koronainfo sivustolle (www.kajaani.fi/korona)
  on koottu ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta, palveluista ja toimintaohjeista Kajaanissa.

  Kajaanin kaupungin Facebook www.facebook.com/kajaaninkaupunki

  Koko Kainuun koronatilanteen ajantasainen tilannetieto, tiedotteet, ohjeet ja suositukset löytyvät https://sote.kainuu.fi/koronainfo

Tiedustelut ja lisätiedot