Hyppää sisältöön

Laajamittaisen kaksikielisen perusopetuksen järjestäminen Kajaanissa

Kajaanissa aloitetaan elokuussa 2021 kaksikielinen perusopetus (suomi – englanti) alakoulun luokilla 1–4. Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti (Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelma Linkki Kajaanin kaupungin perusopetuksen verkkosivustolle

Puolet opetuksesta annetaan suomeksi ja puolet englanniksi. Oppinaineiden opetuskielet vaihtelevat vuosiluokittain. Tavoitteena on luoda oppilaalle pohja elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä suomen että englannin kielessä.

Opetus aloitetaan vuosiluokilla 1–2 Seminaarin koululla ja vuosiluokilla 3–4 Keskuskoululla. Oppilaat valitaan kielivalmiusarvioinnin perusteella, johon kuuluu kirjallinen osuus sekä haastattelu. Arvioinnit järjestetään helmikuun alussa (viikoilla 5–6) Seminaarin koululla iltapäivisin.
Opiskelu kaksikielisessä opetuksessa vaatii riittävää suomen kielen taitoa, koulunkäyntivalmiutta ja käyttäytymisen hyvää hallintaa. Opiskeluun tulee sitoutua koko perusopetuksen ajaksi. Kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen olemassa olevilla linja-autovuoroilla, jos koulumatka on 1.–2. luokan oppilaalla yli 3 km. Kolmannesta luokasta eteenpäin raja on yli 5 km. Näillä kuljetusedun saavilla oppilailla ei huomioida tuntirajoja.

Ilmoittautuminen kielivalmiusarviointiin ke 27.1. klo 18.00 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen. Arviointitilaisuuden ajankohta ja paikka ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Oppilasvalinnat ilmoitetaan hyväksytyille sähköpostitse 19.2.2021 mennessä.

Lisätietoa opetuksesta ja kielivalmiusarvioinnin järjestämisestä antavat koulujen rehtorit Sari Moilanen 044 710 0569 ja Erna Huhtala 040 167 7268.

Lisätietoja vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä, p. 044 7147 621 ja henkilöliikenteen asiantuntija Tiina Rusanen, p. 044 7100 040.