Hyppää sisältöön
Bussi ajaa kaupungissa

Koulukuljetukseen hakeminen lukuvuodelle 2021-2022 käynnissä

Oppilaat, joilla lakisääteiset kilometrirajat täyttyvät ei tarvitse hakea koulukuljetusta erikseen.

Lakisääteiset kilometrirajat:

  • 0-2 luokkalaiset koulumatkan pituus yli 3 km ja
  • 3-9 luokkalaiset koulumatkan pituus yli 5 km

Erikoisluokilla (musiikki, liikunta, matematiikka ja kaksikielisessä opetuksessa opiskelevat),  joiden koulumatkan pituus on yli 5 km saavat bussikortin käyttöönsä.

Kehitysvammaisten opetuksessa opiskelevien oppilaiden ei tarvitse hakea koulukuljetusta erikseen.  Oppilaan osoitetiedot saadaan suoraan väestörekisteristä. Kuljetus järjestetään ainoastaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta. Kuljetus järjestetään vain yhdestä osoitteesta. Mikäli huoltajat valitsevat muun kuin oppilaaksiottoalueen mukaisen lähikoulun vastaavat he silloin itse oppilaan kuljettamisesta.  Aamu- ja iltapäivätoiminnasta kuljettamisesta vastaavat huoltajat.

Erityissyistä myönnettävä koulukuljetus

Oppilaat, joilla lakisääteiset kilometrirajat eivät täyty, maksutonta koulukuljetusta tulee hakea erikseen. Koulukuljetus voidaan myöntää harkinnan varaisesti huoltajan anomuksesta. Kuljetus voi perustua oppilaan terveydentilaan tai koulumatkan vaarallisuuteen. Terveyssyistä haettavan kuljetuksen hakemuksen mukaan on aina liitettävä lääkärintodistus tai koulupsykologin lausunto, josta selviää kuljetuksen välttämättömyys sekä kulkuneuvo, jos se on muu kuin linja-auto. Erityissyistä myönnetty koulukuljetus tulee hakea uudestaan joka lukuvuodelle.

Koulumatkan vaarallisuus

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kaupunki järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle. Kuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään yleisten teiden osalta ns. Koululiitu-ohjelmalla tuotettuja teiden vaarallisuusindeksejä ja koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita. Kävely- tai pyörätien tai katuvalojen puuttuminen ei yksin tee koulumatkasta vaarallista. Jormuaan on rakentumassa loppuvuodesta 2021 kevyen liikenteen väylä Vt 5 tien varteen, mikä mahdollistaa tien vaikutuspiirissä olevien oppilaiden itsenäisen kulkemisen Jormuan kouluun. Lisätietoa hankkeesta löytyy Väyläviraston verkkosivuilta (https://vayla.fi/vt-5-parantaminen-valilla-haikionmaentie-losotormantie)

Aina ensisijaisesti käytetään olemassa olevaa joukkoliikennettä ja toissijaisesti taksikuljetusta. Kuljetuksia ei järjestä ns. ovelta-ovelle kuljetuksina vaan oppilaan koulumatkaan saattaa sisältyä myös itse kuljettava osuus kuljetusmuodosta riippumatta. Huoltaja vastaa siitä, että oppilas on oikeaan aikaan odottamassa kuljetusta.

Tulosalueen johtaja hyväksyy/hylkää hakemuksen. Asiantuntijan lausunto ei välttämättä ole tae kuljetuksen järjestämiselle vaan jokainen hakemus harkitaan erikseen. Päätöksen liitteenä ovat aina muutoksenhakuohjeet. Sivistyslautakunnan hyväksymä koulukuljetusopas ja hakemuslomake löytyvät Kajaanin perusopetuksen verkkosivulta. (https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulukuljetukset/)

Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä, puhelin 044 7147 621, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Koulukuljetusten hakemiseen liittyvät asiat:

Leena Karjalainen tai Tiina Rusanen
puhelin: 044 7100 040
sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi