Hyppää sisältöön

Kesätyöseteli ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Kajaanin kaupunki tukee Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kesätöitä myöntämällä kesätyösetelin n. 30 opiskelijalle.

Kesätyöpaikka

Työnantajan tulee olla kajaanilainen yritys tai yritys, jonka toimipaikka on Kajaanissa.

Työsuhteen on kestettävä vähintään kuukauden, työaika vähintään 30 h/vko. Palkan on oltava kullakin alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen.

Opiskelija

Kesätyöseteleitä haetaan sähköisellä lomakkeella 12.2.2021 klo 9.00 alkaen Kajaanin kaupungin nettisivuilta Kajaanin kaupungin kesätyöseteli – Kajaani. Tai Linkki suoraan osoitteeseen. (https://link.webropolsurveys.com/S/1BCE88A69649F404).

Seteli on voimassa 1.5.–30.9.2021 ja sen arvo on 300 €.  Kesätyöseteleitä jaetaan niin kauan kuin niitä riittää. Työpaikkoja voi etsiä eri yritysten nettisivuilta, kysymällä suoraan yrityksistä, netistä kuten www.te-palvelut.fi, www.oikotie.fi  ym. -sivustoilta kuten KAMKin rekrysivuilta sekä hyödyntäen somea monipuolisesti (Twitter, Instagram, LinkendIn jne.).

Kesätyösetelin saanti

Setelin saamisesta lähetetään opiskelijalle vahvistus sähköpostitse sekä seteli liitteenä. Kesätyöseteli annetaan työnantajalle.

Yritykset

Kajaanilaiset yritykset voivat ilmoittaa kesätyöpaikoistaan osoitteessa

www.kamk.fi > Rekrytoi opiskelija. Valitse kohdassa 6. Muu ja laita kohtaan 9. Kuvaus, että kyseessä on kaupungin kesätyösetelillä täytettävä kesätyöpaikka.

Laskutusohje

Työnantaja laskuttaa kesätyöpaikkatuen kaupungilta verkkolaskuosoitteella:

Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN. Viite: Työllisyyspalvelut. Laskun liitteeksi laitetaan kesätyöseteli ja palkkalaskelma. Lasku on lähetettävä viimeistään 30.11.2021.

Tietoja setelistä

osoitteesta Kajaanin kaupungin kesätyöseteli – Kajaani

Tiedustelut

työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen, p. 044 421 4049, milla.tikkanen(at)kajaani.fi
työllisyys- ja yrityskoordinaattori Teija Kettunen, p. 044 421 4044, teija.kettunen(at)kajaani.fi

/////////

SUMMER JOB VOUCHERS FOR THE STUDENTS OF THE KAJAANI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

The City of Kajaani subsidizes summer employment of the Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) students by granting summer job vouchers for approximately 30 students.

The Summer Job

The employer must be a company from Kajaani or one with a place of business in Kajaani.

The employment relationship must be at least of the length of one month, working time at least 30 h/ week. The salary must be in accordance with the respective collective agreement.

The Student

Summer job vouchers are applied for via an e-form as of 9am on  12th February at the web address of Kajaani city Kajaanin kaupungin kesätyöseteli – Kajaani. Or by using the direct web link https://link.webropolsurveys.com/S/1BCE88A69649F404).

The vouchers are valid from May 1st, 2021 until September 30th, 2021 and are worth € 300.  Summer job vouchers are distributed as long as stocks last. Jobs may be sought for on the websites of various companies, by getting directly in touch with companies, from the websites as www.te-palvelut.fi, www.oikotie.fi etc., from the recruitment page of KAMK, and with a diversified use of social media (Twitter, Instagram, and LinkedIn etc.).

Granting a Summer Job Voucher

The student is sent a confirmation on obtaining a summer job voucher by e-mail as well as the summer job voucher.  The voucher is given to the employer.

Companies

Kajaani-based companies may announce their summer jobs in the address www.kamk.fi > Rekrytoi opiskelija. Please select “Muu” (“Other”) on point 6 and include in point 9 a description to the effect that this is a summer job to be filled with a summer job voucher issued by the city.

Invoicing instructions

The employer shall invoice the summer job subsidy from the city via the e-invoice address:

Kajaanin kaupunki/konsernihallinto, 0037021495891200, PL 299, 02066 DOCUSCAN. Reference: Työllisyyspalvelut. The summer job voucher and a salary statement shall be attached to the invoice. The invoice must be sent no later than November 30th, 2021.

Voucher information

is available at the address Kajaanin kaupungin kesätyöseteli – Kajaani

Inquiries

Milla Tikkanen, Employment chief, phone 044 421 4049, milla.tikkanen(at)kajaani.fi
Teija Kettunen, Employment and Business Coordinator, phone 044 421 4044, teija.kettunen(at)kajaani.fi