Hyppää sisältöön

Kajaanin kaupunki on aloittanut koronavirusepidemiaan varautumiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut

Kajaanin kaupunki on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut 10.12.2020 perustuen koronaepidemian ja viranomaispäätösten luomiin rajoituksiin ja niistä aiheutuviin vaikutuksiin kaupungin palvelujen tuottamisessa sekä henkilöstöresurssissa. Neuvottelut kestävät minimissään 14 päivää ja kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintamenettelyä kokouksessaan 15.12.2020.

Kajaanin kaupunki on aloittanut koronavirusepidemiaan varautumiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut

Kajaanin kaupunki on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut 10.12.2020 perustuen koronaepidemian ja viranomaispäätösten luomiin rajoituksiin ja niistä aiheutuviin vaikutuksiin kaupungin palvelujen tuottamisessa sekä henkilöstöresurssissa. Neuvotteluihin osallistuvat työnantajan ja henkilöstön edustajat työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisesti.

Neuvottelut kestävät minimissään 14 päivää ja kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintamenettelyä kokouksessaan 15.12.2020.

Mikäli koronavirusepidemian leviämisen takia joudutaan pitempiaikaisiin tai laajamittaisiin toimintojen rajoituksiin, saatetaan joutua ottamaan käyttöön henkilöstön lomauttaminen. Tilanteet työvoiman tarpeessa voivat vaihdella nopeastikin koronaviruksen etenemisen mukaan. Tärkeää on suunnata käytettävissä olevat ja vapautuvat resurssit koronavirustilanteen edellyttämällä tavalla, mutta samalla tulee arvioida ja varautua mahdollisiin lomautuksiin.  Vapautuvalle henkilöstölle etsitään omalta ja toisilta toimialoilta sekä liikelaitoksista korvaavaa työtä.

Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutusta ja vaihtoehtoja.

Työnantajan alustavan käsityksen mukaan kaupungin henkilökunnan lomauttamistarve koskee koronavirusepidemiasta johtuen enintään 335 henkilöä.

Henkilöstöön kohdentuvat vaikutukset tarkentuvat yhteistoimintamenettelyn aikana.

Seuraava yhteistoimintakokous pidetään torstaina 17.12.2020.

Lisätietoja vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen, p. 044 7100 410.

Aihealueet