Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin vaakuna

Kajaani on koronan kiihtymisvaiheessa – vaikutukset liikuntatulosyksikön toimintaan

Kainuun Soten 22.6.2021 antaman suosituksen perusteella Kajaanin kaupungin liikuntapaikat pysyvät toistaiseksi avoinna asiakkaille, mutta tavanomaista toimintaa rajoitetaan kiihtymisvaiheen rajoitusten mukaisesti.

Kajaanihallin ja vesiliikuntakeskus Kaukaveden osalta yli 12-vuotiaiden ryhmäliikunta jää tauolle toistaiseksi. Kauka-veden ja Kajaanihallin asiakasmääriä tarkkaillaan ja tarvittaessa rajoitetaan.

Ulkoliikuntapaikoilla toiminta jatkuu, mutta sosiaalitilojen käyttöä rajoitetaan.

Liikuntapaikoilla on merkittävä osuus kajaanilaisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen kannalta, minkä vuoksi liikuntapaikoilla keskitytään toiminnan turvalliseen jatkumiseen vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Yleiset varotoimet

Liikuntapaikoilla kehotetaan noudattamaan yleisiä ohjeita turvaetäisyyksistä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.

  • tule paikalle ainoastaan terveenä
  • pidä turvaväli muihin asiakkaisiin sekä henkilökuntaan
  • käytä kasvomaskia yleisissä tiloissa, jos turvavälin pitäminen ei ole mahdollista (yli 12-vuotiaat)
  • huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

Liikuntapaikoilla on asiakkaille tarjolla käsidesiä. Henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit tilanteissa, joissa lähi-kontaktien välttäminen ei onnistu. Asiakkaita kehotetaan pukemaan varusteet päälle jo kotona ja viettämään puku- ja pesutiloissa vain välttämätön aika. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaat jaetaan pukutiloihin mahdollisimman väljästi.

Tiedustelut ja lisätiedot Aleksi Nyström aleksi.nystrom@kajaani.fi, p. 044 421 4378.

Harrastustoiminta sisäliikuntapaikoilla: Kajaanihalli, Otanmäen urheilutalo sekä koulujen salien iltakäyttö

Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. Vanhemmat saavat mennä tiloihin ainoastaan tarvittaessa. Ryhmiä ohjeistetaan kulkemaan sisätiloissa niin, että asiakkaiden ja eri ryhmien väliset kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Aikuisten ja nuorten harrastustoiminta sisätiloissa keskeytetään toistaiseksi. Ryhmäharrastusten sijaan suositellaan yksilölajeja ja ulkoliikuntaa.

Ulkoliikunta-alueet

Ulkoliikuntapaikkojen, kuten uimarantojen, Vimpelin urheilukeskuksen ja Kaupunginlammen alueen kunnossapitoon panostetaan ja asiakkaita kehotetaan suosimaan ulkoliikuntaa.

Uimarannoilla WC- ja pukutilat ovat käytössä, mutta asiakkaita kehotetaan pukemaan varusteet jo kotona päälle ja käyttämään yhteisiä tiloja mahdollisimman vähän. Asiakkaita kehotetaan myös pysymään rannoilla oman seurueen kesken. Myös muiden ulkoliikuntapaikkojen käyttäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota turvaväleihin ja hygieniaohjeisiin.

Vesiliikuntakeskus Kaukavesi

Kaukavesi on avoinna asiakkaille kesän aukioloaikojen mukaan. Vesiliikuntatunnit ovat toistaiseksi keskeytetty, mutta alle 12-vuotiaiden uimakoulut järjestetään normaalisti. Puku-, pesu- ja saunatilojen asiakasmäärää rajoitetaan ja asiakkaita kehotetaan viipymään yleisissä tiloissa vain välttämätön aika.

Otanmäen maauimala

Otanmäen maauimala on avoinna asiakkaille. Puku-, pesu- ja saunatilojen asiakasmäärää rajoitetaan tarvittaessa ja asiakkaita kehotetaan viipymään yleisissä tiloissa vain välttämätön aika.

 

Lue lisää Kajaanin kaupungin toiminnasta kiihtymisvaiheessa.

Lisätietoja ja tiedustelut