Hyppää sisältöön

Asukastutkimus ilahduttaa: kajaanilaiset voivat hyvin ja luottavat tulevaisuuteen

Kyselytutkimuksen mukaan Kajaanin suurin vahvuus on, että kajaanilaiset kokevat voivansa hyvin asuessaan kotikaupungissaan ja heidän luottamuksensa tulevaisuuteen Kajaanissa on kasvanut. Kajaanin kaupungin Taloustutkimus Oy:llä teettämässä asukastutkimuksessa kajaanilaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä kaikissa kysytyissä asioissa.

Kajaanissa on hyvä asua

Vastaajien mukaan Kajaani on kaupunki, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa. Kajaani koetaan kokonaisuudessaanhyvänä asuinpaikkana. Kokonaistyytyväisyyteen vaikuttaa nyt aiempaa enemmän se, että Kajaanissa on riittävästi tekemistä vapaa-ajalle. Myös kaupungin hoitamaan rakennettuun ympäristöön ollaan tyytyväisiä. Kajaanin kaupungin tarjoamiin palveluihin ja kaupallisiin palveluihin ollaan melko tyytyväisiä. Myös tyytyväisyys sote-palveluihin on lisääntynyt.

Vetovoimaisuutta nuorille aikuisille

Tutkimuksen mukaan on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, että Kajaani olisi vetovoimainen ja haluttu kaupunki myös nuorille aikuisille ja että Kajaanissa on tarjolla monipuolisia työpaikkoja. Myös palvelujen kehittämiseen ja uusiin ideoihin tarttumiseen on kiinnitettävä huomiota.

Kajaanilaisilta kysyttiin myös, miten he suhtautuvat ajatukseen muuttaa pois Kajaanista. Muuttoajatuksia pohtii nyt hieman harvempi kuin aiempina vuosina, mutta erityisesti nuorten muuttoaikeet ovat edelleen korkealla ja nousemassa. Kuitenkin halukkuus suositella Kajaania asuinpaikkana on lisääntynyt.

Koronasta ei suuria vaikutuksia

Tällä kertaa kysyttiin myös koronatilanteen vaikutuksista. Noin puolet kajaanilaisista kokee, että korona ei ole vaikuttanut heidän elämäänsä millään tavalla. Hieman useammin vaikutus on ollut kielteinen kuin myönteinen. Kajaanin kaupungin toimintaa koronaepidemian aikana pidetään hyvänä.

Tutkimuksen toteutus

Asukastutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 500 kajaanilaista 16.9.–16.10.2020. Haastateltavat olivat 15–79-vuotiaita. Haastattelut tehtiin niin, että vastauksia saatiin tasaisesti miehiltä ja naisilta sekä eri-ikäisiltä. Tutkimus tehtiin kolmannen kerran, edelliset tutkimukset toteutettiin samaan aikaan vuosina 2018 ja 2019.

Kajaanin asukastutkimus 2020 raportti